Content area

|
|

Hvem skal tilbydes active surveillance for deres prostatacancer?

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
Active surveillance (AS) ved lavrisikoprostatakræft (LRPC) indebærer, at man ikke iværksætter umiddelbar behandling, men i stedet monitorerer patienterne tæt mhp. en evt. forværring. Det er – fortsat – en udfordring at vurdere, hvem man bør tilbyde AS. Ved at bestemme karakteristika for mænd, der havde LRPC, som viste sig at være mere fremskreden end umiddelbart antaget, var det primære formål med dette studie at kvalificere risikovurderingen og dermed beslutningen om, hvem der bør tilbydes AS. Grundlaget for analysen var data for 10.273 amerikanske mænd, som i 2010-2011 blev diagnosticere...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Hans Erik Brygger | 24/06
3 kommentarer
af Jennifer Vikre-Jørgensen | 22/06
2 kommentarer
af Susanne L. M. Bülow | 19/06
2 kommentarer
af Niels Ejnar Bie | 18/06
2 kommentarer
af Hanne Hermann | 17/06
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 17/06
1 Kommentar