Content area

|
|

Inflammation omkring kranspulsårerne prædicerer prognosen

Ny markør for inflammation omkring koronarkar baseret på hjerte-CT forbedrer prognosticering af fremtidig hjertesygdom og overlevelse

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Inflammation spiller en vigtig rolle for udvikling af koronarsygdom, og måling af systemisk inflammation med markører som højsensitiv CRP ser ud til at prædicere en højere risiko for fremtidige kardiovaskulære komplikationer. Imidlertid er målinger af inflammationsmarkører i perifert blod for upræcise, da de også afspejler inflammation andre steder i kroppen.

Ved hjælp af sofistikerede analyser af hjerte-CT, hvor man ved en tredimensionel røntgenundersøgelse med kontrast fremstiller kranspulsårerne, kan man i dag udregne et såkaldt fat attenuation index (FAI), som menes at afspejle inflammationen omkring de større koronarkar.

Et nyt studie anvender to kohorter af patienter, som har fået foretaget denne undersøgelse, til at udregne og derefter validere, om FAI kan anvendes til at prognosticere risikoen for fremtidig kardiovaskulær og total død i de efterfølgende ca. seks år. Forfatterne finder, at højt niveau af FAI er signifikant relateret til en øget risiko for død som følge af hjertesygdom (ca. en fordobling) og død af alle af alle årsager (øgning med 50-80%).

Overlæge Klaus Fuglsang Kofoed, Hjertecentret, Rigshospitalet, kommenterer: "Dette interessante, post hoc-, observationelle studie illustrerer en ny trend i udviklingen af moderne billeddannelsesteknikker, herunder CT.

I modsætning til målinger af biomarkører i blod kan man med disse metoder i store populationer kvantitere morfologiske ændringer i regional vævssammensætning, som kan afspejle øget risiko for sygdom eller død. I denne undersøgelse er standardhjerte-CT-angiografi anvendt i kombination med avanceret og tidskrævende billedanalyse på symptomatiske patienter henvist til noninvasiv udredning.

Undersøgelsen fremstår velgennemført, men det er dog overraskende, at de statistiske modeller ikke inkluderer BMI, som er stærkt korreleret til fedtaflejringer bestemt ved CT, og som er en almindelig anerkendt prognostisk markør for fremtidig hjertesygdom. Den rapporterede association er interessant og bør fremadrettet undersøges nærmere, men giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændring i klinisk praksis”

Oikonomou EK, Marwan M, Desai MY et al. Non-invasive detection of coronary inflammation using computed tomography and prediction of residual cardiovascular risk (the CRISP CT study): a post-hoc analysis of prospective outcome data. Lancet 2018;392:929-39.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Anne Gersdorff Korsgaard | 20/10
1 Kommentar
af Karen Brink Linnet | 19/10
1 Kommentar
af Thor Andersen Knudsen | 19/10
2 kommentarer
af Ole Lindgård Dollerup | 18/10
1 Kommentar
af Kristine Rasmussen | 18/10
1 Kommentar
af Camilla Bang | 16/10
1 Kommentar
af Tobias Ramm Eberlein | 15/10
6 kommentarer
af Frank Bang Nissen | 15/10
1 Kommentar