Content area

|
|

Kliniske undergrupper af diabetes hos voksne

Baseret på lettilgængelige parametre kan man identificere fem forskellige kliniske grupper, som udviser forskellig risiko for at udvikle langtidskomplikationer.

Forfattere
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Diabetes er en heterogen sygdom, som omfatter en række forskellige tilstande, som er karakteriseret ved hyperglykæmi. Forhøjet blodsukker kan imidlertid være forårsaget af flere forskellige mekanismer, herunder for lille produktion af insulin og/eller nedsat insulinfølsomhed. Et nyt studie baseret på det skånske diabetesregister ANDIS omfattende næsten 9.000 voksne med nydiagnosticeret diabetes søger at opdele patienterne i kliniske subgrupper og undersøge deres risiko for diabeteskomplikationer. De anvendte klyngeanalyse (cluster analysis) er baseret på seks kriterier: alder ved diagnose, BMI, glutamatdecarboxylaseantistoffer, HbA1c-niveau, mål for betacellefunktion og insulinsensitivitet (baseret på fasteglukose- og p-C-peptid-niveauer). Forfatterne identificerer fem reproducerbare undergrupper, som udviser forskellig klinisk forløb bl.a. mht. udvikling af diabetisk nyresygdom og retinopati.

Professor Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen, kommenterer: »I mange år har vi arbejdet med to dominerende typer, hhv. type 1 (autoimmun ca. 15%) og type 2 (ca. 80%), samt sjældnere genetiske former. Ud fra kliniske fænotyper og genetiske studier har det været oplagt, at der er mange flere former for diabetes, og et muligt skridt mod ny klassifikation med fem typer baseret på de seks kriterier foreslås i studiet. Typerne har forskellige behandlingsbehov (tid til start af insulin og brug af metformin). Der er også varierende risiko for komplikationer, om end det er en svaghed, at der ikke er taget hensyn til blodtryk og lipider. Den overvægtige insulinresistente gruppe (15%) har som eksempel højest risiko for nyreproblemer og leverpåvirkning, mens 60% ældre eller overvægtige har ,mild’ diabetes. Vi mangler en algoritme, så man kan typebestemme sine patienter (skulle være på vej), og fremtiden må vise, om klassifikationen med fordel kan bruges klinisk. Den repræsenterer et skridt mod personlig medicin, hvor man med modellen kan identificere typer med særlige behov, og dermed kan behandling og screening for komplikationer individualiseres og optimeres. På sigt måske kombineret med yderligere anvendelse af genetiske data og yderligere biomarkører«.

Ahlqvist E, Storm P, Käräjamäki A et al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. Lancet Diabetes Endocrinol, 1. mar 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PR har holdt foredrag eller deltaget i ekspertgrupper for Astra Zeneca, Astellas, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, AbbVie, Bayer og har aktier i Novo Nordisk.

 

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Marianne Glavind-Kristensen | 23/03
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/03
3 kommentarer
af Morten Sodemann | 21/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
4 kommentarer
af Harald Møller | 16/03
1 Kommentar
af Morten Holm | 16/03
1 Kommentar
af Elo Aagaard Rasmussen | 16/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
7 kommentarer
af Annette Randløv | 18/03
1 Kommentar
af Morten Saaby Steffensen | 19/03
1 Kommentar