Content area

|
|

Kondital og overlevelse blandt midaldrende mænd

Et dansk studie viser, at den kondi, som man har i 40-60-årsalderen, har stor betydning for resten af ens levetid.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Det er kendt, at personer med et højt kondital på kort sigt har bedre overlevelse og lavere risiko for kardiovaskulær sygdom end personer med dårlig kondi.

I en ny analyse af det danske kohortestudie, Copenhagen Male Study, fokuserer man på kondital som langtidsprædiktor for overlevelse på baggrund af en opfølgning på næsten 50 år. I 1970-1971 fik de ca. 5.000 mænd i alderen 40-60 år, som blev inkluderet i kohorten, foretaget en arbejdstest på en cykelergometer med estimering af den maksimale iltoptagelse. I løbet af den 46-årige opfølgningsperiode var der en stærk dosis-respons-sammenhæng mellem konditallet og levelængden.

F.eks. var den gennemsnitlige levelængde fem år kortere hos de 5% af deltagerne, som havde den dårligste kondi, end hos de 5%, som havde den bedste kondi. For hver konditalsstigning på en enhed levede deltagerne i gennemsnit 45 dage længere. Forfatterne konkluderer, at den kondi, som man har i 40-60-årsalderen har stor betydning for resten af ens levetid.

Professor Bente Klarlund Pedersen, Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet kommenterer: »Man må tage hatten af for dette studie og de visionære forskere, der for snart 50 år siden etablerede en stor kohorte af raske midaldrende mænd, som fik målt konditionstal. Blandt de 5.107 mænd var de 4.700 døde ved followup, heraf 42% af hjerte-kar-sygdom. Studiet udmærker sig ved en længere opfølgning end noget andet studie med fokus på kondition.

Analyser efter eksklusion af de personer, der døde inden for de første ti år, gav samme resultat. Der er dermed lav risiko for revers kausalitet, altså at de med et lavt kondital havde skjult sygdom, der gjorde det vanskeligt at være fysisk aktiv. Der er derfor formentlig tale om en egentlig årsagssammenhæng mellem høj kondition og lav dødelighed. Konditionsgivende fysisk aktivitet, det vil sige fysisk aktivitet ved høj intensitet, bør fortsat være en del af de generelle anbefalinger for sund levevis«.

Clausen JSR, Marott JL, Holtermann A et al. Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortaliry. J Am Coll Cardiology 2018;72:987-95.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Anne Gersdorff Korsgaard | 20/10
1 Kommentar
af Karen Brink Linnet | 19/10
1 Kommentar
af Thor Andersen Knudsen | 19/10
2 kommentarer
af Ole Lindgård Dollerup | 18/10
1 Kommentar
af Kristine Rasmussen | 18/10
1 Kommentar
af Camilla Bang | 16/10
1 Kommentar
af Tobias Ramm Eberlein | 15/10
6 kommentarer
af Frank Bang Nissen | 15/10
1 Kommentar