Content area

|

Kongenit cytomegalovirusinfektion

Skelnen mellem præ- og postnatal smitte er vigtig, da kun de børn, som er smittet prænatalt, har øget risiko for senfølger.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Kongenit cytomegalovirusinfektion er den hyppigste medfødte infektion. Diagnostikken er kompliceret og kræver påvisning af virus, virusnukleinsyresekvens eller CMV-specifikke immunglobulinantistoffer hos barnet inden for de første 21 levedage. I statusartiklen af Vestergaard et al gennemgår de udredningen og foreslår en udredningsalgoritme til diagnostik hos henholdsvis fostre, børn yngre end tre leveuger og børn over tre uger.

Læs statusartikel
Diagnostik af kongenit cytomegalovirusinfektion i Danmark
Hanne Thang Vestergaard, Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen & Inge Panum

Right side