?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 30. nov 2017
Foto: Colourbox.

Langtidsprognose ved østrogenreceptorpositiv brystkræft

Medicinske nyheder

Kvinder, som var recidivfrie under femårig endokrin terapi, havde i de næste 15 år en 13-40% recidivrisiko, som var stærkt korreleret til tumorens initiale TN-status.

Dato
30. nov 2017
Forfattere
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Knap 4.000 danske kvinder diagnosticeres hvert år med brystkræft. Patienter med østrogenpositiv receptorstatus tilbydes adjuverende endokrin behandling. Behandlingen kan omfatte tamoxifen, der i tumorcellerne er en østrogenreceptorhæmmer eller aromatasehæmmer, der hos postmenopausale kvinder kan reducere mængden af cirkulerende østrogener. Som rutine planlægges 5-10 års behandling. En ny undersøgelse baseret på data fra 88 kliniske studier omfattende næsten 63.000 kvinder med østrogenreceptorpositiv brystkræft beskriver recidivrisiko og brystkræftdødelighed efter ophør af den femårige endokrine terapi. Forfatterne finder en stærk sammenhæng mellem risikoen for recidiv i de efterfølgende 15 år og den initiale tumorstatus (T1 versus T2) og lymfeknudestatus (N0-N1-3, N4-9) og diskuterer fordele og ulemper ved at forlænge varigheden af den endokrine terapi.

Overlæge Bent Ejlertsen, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Risikoen for tilbagefald og død efter fem og ti år bruges ofte i vejledningen om adjuverende medicinsk behandling til kvinder med tidlig brystkræft. Metaanalysen fra Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group viser imidlertid en konstant forekomst af fjernrecidiv fra fem efter start til 20 år efter start af adjuverende antihormonbehandling hos patienter med østrogen receptorpositiv brystkræft. Afhængig af tumorstørrelse, lymfeknudestatus og malignitetsgrad var risikoen for fjernrecidiv mellem 10 og 41% i perioden fra fem til 20 år. Intet tyder på, at risikoen for fjernrecidiv bliver væsentlig mindre efter 20 år. I Dansk Brystkræftgruppe er vi ikke overraskede over, at risikoen for fjernrecidiv fortsætter, og bruger et prognostisk standardiseret mortalitetsratioindeks frem for absolutte fem- eller tiårstal for recidiv og dødelighed. En yderligere individualisering sker i Danmark på baggrund af multigentest«.

Pan H, Gray R, Braybrooke J et al. 20-year risks of breast-cancer recurrence after stopping endocine therapy at 5 years. N Engl J Med 2017;377:1836-46.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36