Content area

|
|

Manipulation til kroniske lænde-ryg-smerter

Nyt systematisk review viser, at effekt af manipulation ved kroniske rygsmerter ligger på linje med effekten af fysisk træning.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Den vanlige behandling af kroniske rygsmerter omfatter paracetamol, NSAID, fysisk træning (rygøvelser) samt manipulation, som udføres primært af kiropraktorer, men også af fysioterapeuter, osteopater og læger. Et nyt systematisk review fokuserer på evidensen for effekt af manipulation af ryggen sammenlignet med effekten af andre, både anbefalede og ikkeanbefalede behandlinger. Reviewet inkluderer i alt 47 randomiserede kliniske undersøgelser fra mange forskellige lande, hvori der indgår over 9.000 patienter. De anbefalede behandlinger omfattede træning af ryggen, mens de ikkeanbefalede behandlinger omfattede muskelstimulation, korset og ultralydbehandling. Forfatterne konkluderer, at effekten af manipulation ligger på linje med effekten af andre anbefalede interventioner, herunder rygøvelser, og at spinal manipulation på kort sigt fører til bedre funktion af ryggen end ikkeanbefalede behandlinger.

Professor Berit Schiøttz-Christensen, Rygcenter Syddanmark, kommenterer: ”Oversigtsartiklen samler foreliggende viden omkring effekten af manuelle teknikker anvendt i behandlingen af kroniske rygpatienter, og det konkluderes, at manipulation kan sidestilles med vanlig anbefaling som træning. Det er nyttig viden i en klinisk hverdag, hvor mange patienter behandles af mange forskellige fagspecialister, men konklusionen skal implementeres med omtanke, da effekten af behandlingerne set ud fra en klinisk vurdering er minimal, de manuelle teknikker er ikke velbeskrevet, og setting for behandling er meget varierende, hvilket har stor betydning for den samlede behandlingsindsats blandt patienter med kroniske rygsmerter. Forfatterne fremhæver selv vigtige opmærksomhedspunkter som manglende specifikation af, hvem der er de rette patienter, i hvilken sammenhæng manipulationen skal anvendes, og hvem der behandler, samt det økonomiske aspekt i behandlingerne. Disse forhold skal inddrages og beskrives i nye behandlingsprotokoller. Sådanne protokoller efterlyses af patienter, behandlere og sundhedsudbydere. Aktuelt præsenteres nye initiativer med velbeskrevne behandlingsforløb, som bygger på styrket tværfagligt samarbejde, der alle tager udgangspunkt i at give den individuelle patient behandling på bedste evidensniveau”.

Rubinstein SM, de Zoete A, van Middelkoop M et al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2019;364:I689.

Interessekonflikter. ingen

Blad nummer: 

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar