?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 17. feb 2017

Mesh eller andet fremmedlegeme til styrkelse af vaginalvæggen ved vaginalprolaps er uden effekt

Medicinske nyheder

I en større randomiseret parallelgruppeundersøgelse fra Storbritannien kunne man ikke vise nogen effekt af mesh eller andet biologisk materiale ved anterior eller posterior vaginalprolaps. Tværtimod havde en ud af ti kvinder i mesh-gruppen komplikationer.

Dato
17. Feb 2017
Forfattere
Redigeret af: Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk
💬 0

I de senere år har der i Danmark og internationalt været en del diskussion vedr. sikkerheden i at indoperere implantat i forbindelse med vaginalprolapskirurgi. Der har været rapporteret om alvorlige mesh-relaterede komplikationer. Pga. en høj recidivrate ved konventionel vaginalplastik uden anvendelse af forstærkning med implantat har der været høj grad af opmærksomhed på at forbedre den kirurgiske teknik. Indoperation af en mesh eller andet biologisk materiale har været foreslået at kunne medføre bedre resultater. I dette multicenterstudie fra Storbritannien sammenlignede Glazener et al indoperation af mesh (435 kvinder) eller biologisk materiale (38 kvinder) med standardkirurgi (hhv. 430 og 367 kvinder). Der var 35 centre fra Storbritannien i studiet, inkluderende patienter, der var planlagt til primær transvaginal anterior eller posterior prolapskirurgi. Studiet var designet til at undersøge forskellen mellem hhv. standardkirurgi vs. mesh-forstærket kirurgi og standardkirurgi vs. biologisk materiale. Patienter var blindet med henblik på, hvilken operationstype de fik foretaget, og primært udfald i studiet i den toårige followupperiode var symptomer efter prolapsoperationen målt ved en valideret bækkenbundssymptomscore: Pelvic Organ Prolapse Symptom Score. Efter et og to år var der ingen forskel i de prolapsrelaterede gener eller i den prolapsrelaterede quality of life-score mellem mesh-gruppen og standardgruppen eller mellem biologisk materiale-gruppen og standardgruppen. Andelen af kvinder med mesh-komplikationer i den toårige periode var på 12%.

Professor Gunnar Lose konkluderer: »PROSPECT, det hidtil største randomiserede studie, bekræfter, hvad andre nye højkvalitetsstudier har vist. Komplikationer til syntetisk mesh optræder lige så hyppigt i andet observationsår; vores erfaringer er, at de fortsætter. Dvs. den sande komplikationsrate er > 12%! Sundhedsstyrelsen har siden 2012 været opmærksom på problemerne med syntetiske mesh og har i specialeplanen for gynækologi sikret, at anvendelsen og ikke mindst håndteringen af komplikationer er samlet på to højtspecialiserede afdelinger: Skejby og Herlev. Europa-Kommissionen (SCENIHR 2015) rekommanderer, at intravaginal mesh kun bruges i komplekse tilfælde. Man kan undre sig over, at Coloplast, der har afsat ca. 5 mia. kr. til erstatningssager i USA, fortsat sælger disse produkter«.

Glazener CM, Breeman S, Elders A. Mesh, graft, or standard repair for women having primary transvaginal anterior or posterior compartment prolapse surgery: two parallel-group, multicentre, randomised, controlled trials (PROSPECT). Lancet 2017;389:381-92.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)