Content area

|

Mindfulnessbaseret stressreduktion i Danmark

Der er behov for ændret forskningsstrategi og inddragelse af international viden for at sikre evidensbaserede stressreducerende interventioner til danske borgere.
Colourbox.
Forfatter(e)
Redaktionen

Stress er et folkesundhedsproblem, som har store samfundsøkonomiske konsekvenser og er relateret til øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og depression. I statusartiklen fokuserer Bonde et al på, at vi i Danmark har svært ved at skabe evidens for de stressreducerende interventioner, da resultaterne opnået af én forskergruppe ikke er blevet søgt reproduceret af andre forskningsgrupper. Forfatterne efterlyser en mere hensigtsmæssig forskningsstrategi og inddragelse af international viden.

Læs statusartiklen
Manglende systematik af stresstiltag, men dokumenteret effekt af mindfulnessbaseret stressreduktion
Emilie Hasager Bonde, Lone Overby Fjorback & Lise Juul

Right side