Content area

|
|

Natriumbikarbonatinfusion ved svær metabolisk acidose

Infusion af natriumbikarbonat for at korrigere akut metabolisk acidose havde kun gavnlig effekt hos patienter med svært påvirket nyrefunktion.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Kritisk syge patienter udvikler ofte metabolisk acidose. Mens graden af pH-nedsættelse er signifikant relateret til udvikling af organsvigt og overlevelse, er det kontroversielt, om det hjælper at korrigere acidosen ved infusion af natriumbikarbonat. I et nyt stort fransk studie blev næsten 400 patienter, som var indlagt på intensivafdelingen med akut metabolisk acidose med pH < 7,2, randomiseret til enten ingen infusion eller infusion af 4,2% natriumbikarbonat med henblik på at korrigere det arterielle pH til > 7,3. Det primære effektparameter var et komposit udfald: enten organsvigt på dag syv eller overlevelse på dag 28. I hele patientgruppen havde infusion af natriumbikarbonat ingen gavnlig effekt, men i en undergruppe af patienter, som viste tegn på akut nyresvigt, medførte infusionen en signifikant mindsket risiko for enten organsvigt eller død.

Professor overlæge Palle Toft, Syddansk Universitet, kommenterer: »Behandling af metabolisk acidose med bikarbonat er omdiskuteret. Dette franske studie er interessant, fordi det viser, at delvis korrektion af pH med bikarbonat reducerer mortaliteten i en a priori defineret undergruppe af intensivpatienter med svært påvirket nyrefunktion. Studiet viser også, at færre patienter med svært påvirket nyrefunktion bliver behandlet med dialyse, såfremt de er blevet korrigeret med bikarbonat. Indikationen for dialyse var dog forskellig i de to grupper. Den hyppigste indikation for dialyse i kontrolgruppen var metabolisk acidose. Tidligere positive resultater, hvor man kunne forebygge røntgenkontrastinduceret akut nyresvigt med bikarbonat, har man ikke kunnet genfinde. I dette enkeltstående franske studie har man således kun fundet effekt af en pH-korrektion i en undergruppe. Et nyt randomiseret studie af effekten af bikarbonat, hvor den specifikke målgruppe er intensivpatienter med svært påvirket nyrefunktion, og hvor metabolisk acidose ikke er en indikation for dialyse, bør gennemføres for at se, om studiets resultater kan reproduceres«.

Jaber S, Paugam C, Futier E et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet 14. jun 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Bente Bundgaard | 19/07
36 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer