Content area

|
|

Ny behandling af sklerodermiassocieret lungefibrose

Et nyt studie viser, at nintedanib nedsætter progressionen af interstitiel lungesygdom ved systemisk sklerodermi

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Interstitiel lungesygdom (ILD) er en hyppig manifestation ved systemisk sklerodermi (SSC) og er den primære årsag til død hos patienter med SSC. SSC-ILD har et variabelt forløb, men kan hurtigt progrediere hos nogle patienter. Det hidtil største randomiserede, dobbeltblindede studie med inklusion af 576 patienter med SSC-ILD (Senscis) er netop publiceret. I studiet rekrutterede man patienter fra 32 lande. De havde haft sygdommen over et år og havde fald i forceret vitalkapacitet (FVC) som den primære effektparameter. Studiet viste, at faldet i FVC var signifikant lavere ved behandling med nintedanib end med placebo med en halvering af det årlige tab i lungefunktion (52 ml/år versus 93 ml/år). Der var ikke signifikant forskel på de to behandlingsarme med hensyn til helbredsrelateret livskvalitet og fortykkelse af huden (mRodnan skin score).

Professor Ole Hilberg, Vejle Sygehus, og overlæge Elisabeth Bendstrup, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Nintedanib har vist antifibrotisk og antiinflammatorisk effekt i prækliniske modeller af SSC. Stoffet er på nuværende tidspunkt godkendt til behandling idiopatisk pulmonal fibrose, og derfor er det ikke overraskende, at det nye studie viser tilsvarende opbremsning af sygdomsprogression ved SSC-ILD. I studiet havde nintedinib ingen effekt på de ekstrapulmonale manifestationer af sklerodermi, og man kunne heller ikke detektere nogen effekt på livskvaliteten. Det sidste er dog forventeligt, da de færreste oplever forbedret livskvalitet ved opbremsning af progression, og en signifikant forværret livskvalitet i placebogruppen vil kræve længere observationstid. Bivirkningsprofilen svarer til, hvad der er observeret hos patienter med idiopatisk lungefibrose og omfatter gastrointestinale bivirkninger, herunder især diarré.Senscis er et vigtigt studie, der vil føre til, at vi fremover får mulighed for at behandle lungefibrose hos denne patientgruppe«.

Distler O, Highland KB, Gahlermann M et al. Nintedanib for systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. New Engl J Med 20. maj 2019 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: OH og EB har modtaget forskningsmidler fra og undervist for Boehringer Ingelheim.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Benny Andreasson | 23/08
1 Kommentar
af Sven Felsby | 20/08
1 Kommentar
af Christian Visby Carlsen | 20/08
8 kommentarer
af Jørn Rosborg | 18/08
2 kommentarer
af Kasper Broby Eckert | 17/08
3 kommentarer
af Pal Bela Szecsi | 16/08
1 Kommentar
af Michael Prangsgaard Møller | 16/08
2 kommentarer