?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 10. feb 2017
Patienterne i forsøget havde tilbagevendende infektioner med Clostridium difficile og blev randomiseret udvalgt til at modtage en enkelt infusion af humant monoklonalt antistof eller placebo. Foto: CDC

Ny biologisk behandling reducerer tilbagefald af Clostridium difficile-infektion

Medicinske nyheder

Intravenøs infusion af det monoklonale antistof bezlotoxumab rettet mod C. difficile-toksin oven i vanlig behandling med vancomycin nedsætter risikoen for tilbagefald med ca. 40%.

Dato
10. Feb 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Clostridium difficile-infektion er den mest almindelige årsag til diarré blandt indlagte patienter i Danmark og i resten af den vestlige verden. Infektionen ses hyppigst hos alvorligt syge patienter, som behandles med bredspektrede antibiotika. Bakterien koloniserer tarmen og producerer toksiner, som er årsagen til diarré, mavekramper og svækket almentilstand. Infektionen forlænger og fordyrer hospitalsopholdet og er letal i op til 20% af tilfældene. Den vanlige behandling i Danmark er peroralt givet vancomycin, men op til 40% af patienterne får recidiverende infektion. En ny undersøgelse, som er publiceret i New England Journal of Medicin og inkluderer over 2.500 patienter viser, at det monoklonale antistof bezlotoxumab, som giver en passiv immunisering mod C. difficile-toksin B, signifikant nedsætter risikoen for recidiv.

Professor Peter Bytzer, Sjællands Universitetshospital, Køge, kommenterer: »Dette nye behandlingsprincip rettet mod toksin B forekommer klinisk relevant og lovende. Infusionen, der gives i forbindelse med den akutte clostridieinfektion, ændrer ikke det initiale forløb, men nedsætter recidivrisikoen med cirka ti procentpoint fra 26% til 16%. Analyserne kunne ikke identificere, hvilke patienter der havde mest gavn af behandlingen, og det medfører, at op til ti patienter skal behandles for at forhindre ét recidiv (number needed to treat = 10). Antistofbehandling skal fremover konkurrere med andre recidivprofylaktiske modaliteter, herunder fækal mikrobiotisk transplantation, og det er endnu ikke klart, hvilken plads antistofbehandling kan få. Prisen vil formentlig komme til at spille en betydelig rolle.

Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR et al. Bezlotoxumab for prevention of recurrent Clostridium difficile infection. New England J Med 2017;376:305-17.

Interessekonflikter: Peter Bytzer er medlem af advisory board for Allergan og Reckitt Benckiser og har holdt foredrag for Reckitt Benckiser.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)