?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 8. feb 2017
Foto: Colourbox

Også patienter med mild astma og få symptomer ser ud til at have gavn af inhalationssteroid

Medicinske nyheder

Post hoc-analyse af en stor astmaundersøgelse, hvor inhalationssteroid blev givet til patienter med nyopdaget mild astma, sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af nuværende guidelines.

Dato
8. Feb 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Igennem mere end to dekader har astmaguidelines anbefalet, at patienter starter på inhalationssteroid, hvis de oplever astmasymptomer to eller flere gange ugentlig. Patienter med sjældnere symptomer kan nøjes med at anvende korttidsvirkende inhalerede β2-agonister ved behov. Ny post hoc-analyse af den store START-undersøgelse, hvor over 7.000 patienter med nydiagnosticeret mild astma blev randomiseret til enten inhaleret lavdosisbudesonid eller placebo, rapporterer, at budesonid forbedrede symptomerne og reducerede lungefunktionsfald og frekvensen af eksacerbationer, uafhængigt af den initiale symptomhyppighed. Forfatterne konkluderer, at det ikke er rationelt kun at anvende inhalationssteroid til patienter med hyppige symptomer, men er dog klar over, at det ikke er uproblematisk at anbefale en endnu tidligere introduktion af inhalationssteroid til patienter med mild astma.

Professor Charlotte Suppli Ulrik, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Inhalationssteroid er, med god grund, hjørnestenen i behandling af astma, og det er derfor interessant, at denne post hoc-analyse viser, at behandlingen har effekt på flere relevante parametre også hos patienter med lav hyppighed af symptomer. I overensstemmelse med disse fund, anbefales da også lavdosisinhalationssteroid til patienter med symptomer mere end to gange om måneden i den seneste opdatering af de internationale astmaguidelines (GINA 2016). Som altid må fund baseret på en post hos-analyse bekræftes i et klinisk kontrolleret studie af den relevante målgruppe. Desuden er det vigtigt at bemærke, at selvom fundene bekræftes, må den relativt beskedne behandlingseffekt opvejes mod risikoen for bivirkninger og sandsynligheden for ikke tilstrækkelig medicinadhærens hos patienter med meget lav hyppighed af astmasymptomer«.

Reddel HK, Busse WW, Pedersen S et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet 2017;389:157-66.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)