Content area

|

Patientinddragelse i forskning

Forskerens holdninger, viden og engagement er vigtigt for, at forskning opleves meningsfuldt for både patient og forsker.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Sundhedsvidenskabelig forskning er afhængig af patienters medvirken som forsøgspersoner. I de seneste år er der kommet et øget fokus på inddragelse af patienter som partnere i sundhedsvidenskabelige forsøg. Statusartiklen af Nielsen et al beskriver forskerens rolle som den ene partner og konkluderer, at både forskeren og patienten bør trænes i samarbejdet, og at de ekstra omkostninger, som er forbundet med øget patientinddragelse, kan føre til nye erkendelser og opdagelser.

Læs statusartiklen
Forskerens perspektiver på patientinddragelse i forskning
Marie Konge Nielsen, Marianne Sandvei & Mogens Hørder

Right side

af Merethe Kirstine Kousgaard Andersen | 14/12
8 kommentarer
af Niels Ejnar Bie | 14/12
1 Kommentar
af John Erik Bleibach | 14/12
1 Kommentar
af Mogens Stubkjær Hüttel | 14/12
35 kommentarer
af Lene Vejen Christiansen | 13/12
3 kommentarer
af Christian F. Asmussen | 13/12
7 kommentarer
af Brian Jørn Lerche | 12/12
5 kommentarer
af Debatred. | 12/12
2 kommentarer