Content area

|

Patientinddragelse i forskning

Forskerens holdninger, viden og engagement er vigtigt for, at forskning opleves meningsfuldt for både patient og forsker.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Sundhedsvidenskabelig forskning er afhængig af patienters medvirken som forsøgspersoner. I de seneste år er der kommet et øget fokus på inddragelse af patienter som partnere i sundhedsvidenskabelige forsøg. Statusartiklen af Nielsen et al beskriver forskerens rolle som den ene partner og konkluderer, at både forskeren og patienten bør trænes i samarbejdet, og at de ekstra omkostninger, som er forbundet med øget patientinddragelse, kan føre til nye erkendelser og opdagelser.

Læs statusartiklen
Forskerens perspektiver på patientinddragelse i forskning
Marie Konge Nielsen, Marianne Sandvei & Mogens Hørder

Right side

af Jens Skøt Hindrup | 18/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer
af Merete Stampe Mølberg | 13/04
7 kommentarer