Content area

|
|

Boganmeldelse: Personlighet

Forfattere
Speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt E-mail: al@psykiatrifonden.dk Interessekonflikter: ingen
Karterud er professor i psykiatri ved Oslo Universitet og har livslangt beskæftiget sig med behandling og forskning i personlighedsforstyrrelser. Han har med denne bog sat sig for at indkredse personligheden som begreb. Ser man stikordsregistret igennem, er man klar over, at han bevæger sig rundt i feltet med stor suverænitet med viden spændende fra evolutionsbiologi over forskellige psykologiske teoridannelser og modeller til filosofi og humaniora. ...

💬 0 Kommentarer

Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Lars Ulrik Gerdes | 14/08
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Michel Ernest H. Boeckstyns | 13/08
2 kommentarer
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer