?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 11. okt 2017

Boganmeldelse: Personlighet

Anmeldelse
Dato
11. okt 2017
Forfattere
Speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt E-mail: al@psykiatrifonden.dk Interessekonflikter: ingen
💬 0

Karterud er professor i psykiatri ved Oslo Universitet og har livslangt beskæftiget sig med behandling og forskning i personlighedsforstyrrelser. Han har med denne bog sat sig for at indkredse personligheden som begreb. Ser man stikordsregistret igennem, er man klar over, at han bevæger sig rundt i feltet med stor suverænitet med viden spændende fra evolutionsbiologi over forskellige psykologiske teoridannelser og modeller til filosofi og humaniora.

Selv om vi alle ved, at vi har en personlighed, kan den være svær at definere. Den omhandler vanlige reaktions- og adfærdsmåder i det sociale samspil.

Den er på samme tid stabil over tid og udvikler sig livslangt. ”Kerneselvet” er basis for vores forståelse af, hvem vi er, men vi drives af vore emotioner, tankemønstre og handleformer samt opfattelser af os selv og vores omverden. Karterud er optaget af personlighedens byggestene.

Han opstiller en model kaldet TAM: temperament, attachment og mentalization. Temperamentet er grundlæggende og findes hos alle pattedyr i form af iboende til dels genetiske, primære emotionelle systemer som frygt, vrede, trang til udforskning, styret gennem neurotransmittere. De er uden for bevidsthedens område, hvorimod følelser opfattes som en del af bevidstheden. Temperamentet er strukturelt placeret i de dybtliggende hjernestrukturer og udforskes hos bl.a. rotter og aber (chimpanser), tilknytningen er nødvendig for overlevelsen som et individ og samfund, og endelig er mentaliseringen en højere hjernefunktion, der rummer bevidstheden om sig selv og andre.

Bogens sidste kapitler gennemgår ti forskellige personlighedstyper fra den velfungerende til de afvigende personligheder – også kaldet personlighedsforstyrrelser. Det er afgørende at forstå, at disse typer er dimensionelle – dvs. glider over i hinanden – og ikke kategorielle.

I et par korte afslutningskapitler beskrives, hvordan vore personligheder udvikler sig i et livsperspektiv, og hvordan der kan ske modifikationer gennem psykoterapi. Endelig stilles spørgsmålet: Hvem er jeg og hvordan kan jeg forstå mig selv? Dette besvares på fire ud af bogens i alt 239 sider – og kunne med rette have fortjent en mere markant markering – men det kan forfatteren passende vie endnu en bog til!

Bogen er på norsk, men velskrevet med gode eksempler, så selv om enkelte ord skal ”oversættes”, flyder sproget let, og man læser den med glæde.

 

Forfatter: Sigmund Karterud

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 2017.

Sider: 233

Pris: 377,16 kr.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 21/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Sundhedsvæsenet har stadig brug for lægesekretærer
💬
1
Tobias Ramm Eberlein 20. okt 2017 17:33
Bæltefrit afsnit koster penge
💬
1
Susanne Feierskov 20. okt 2017 11:06
Lægeformand: Karsten Bech er under standard
💬
13
Elsemarie Døssing 19. okt 2017 14:27
Svendborg-sagen: Styrelse beklager sektionschefs udtalelser
💬
4
Jens Blicher 18. okt 2017 18:19
Styrelsen for Patientsikkerhed: Svendborglæger var langt under standard
💬
20
Preben Brandenhoff 16. okt 2017 19:44

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd