Content area

|
|

Plaster med patientens eget blod fremskynder heling af diabetiske fodsår

Nyt studie viser, at signifikant flere diabetiske fodsår, som behandles med det danskudviklede LeucoPatch, heler op inden for 20 uger.

Reaplix/PR
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Omkring 22.000 personer i Danmark lider af diabetiske fodsår. I en del tilfælde kan opheling ikke finde sted, og diabetiske fodsår resulterer i ca. 1.000 amputationer hvert år. En ny type plaster, udviklet i Danmark, er blevet afprøvet i en multinational undersøgelse med deltagelse af engelske, danske og svenske patienter. Plasteret fremstilles ved at centrifugere en lille portion blod fra patienten, hvor blodets forskellige bestanddele, herunder leukocytter, trombocytter og fibrin, samler sig til en lille fast plade, der kan benyttes som et plaster og lægges på såret. Undersøgelsen inkluderede 269 patienter fra 32 forskellige hospitaler og sårcentre og viste, at 34% af patienterne behandlet med plasteret opnåede sårheling inden for 20 uger mod 22%, som fik vanlig behandling. Forskellen var statistisk signifikant (p = 0,025) med en oddsratio på 1,5 i det nye plasters favør.

Overlæge Klaus Kirketerp-Møller, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Det skorter ikke på lovprisninger, når nye behandlinger til kroniske sår bliver introduceret. Få klarer sig i kliniske undersøgelser, og færre formår at vise effekt i et RCT. I det foreliggende RCT har man indlagt en fireugers førbehandlingsperiode, hvor man sorterede de patienter fra, som helede mere end 50%. Dette sikrede, at det var ikkehelende sår, der indgik i undersøgelsen, og at best practice-standardbehandling alene ikke kunne hele sårene. I anbefalingerne fra the International Working Group of the Diabetic Foot fra 2015 frarådes brug af behandlinger, der ændrer eller påvirker biologien i sårene [http://iwgdf.org/guidelines/guidance-on-wound-healing-2015-2/]. Dette guidance-dokument står for en opdatering her i 2019. Denne artikel må få indflydelse på de kommende anbefalinger. LeucoPatch synes at være et godt supplement til best practice-behandling til sår, der ikke viser tegn til heling efter fire uger”.

Game F, Jeffcoate W, Tarnow J et al. LeucoPatch system for the management of hard-to-heal diabetic foot ulcers in the UK, Denmark, and Sweden: an observer-masked, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:870-8.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Per Kjærsgaard | 19/01
1 Kommentar
af Peter Søndergaard | 18/01
3 kommentarer
af Mads Henrik Koch Hansen | 16/01
2 kommentarer
af Lars Guttorm | 14/01
5 kommentarer
af Morten Ellemose Gulev | 14/01
4 kommentarer
af Henning Damgaard Laugesen | 14/01
1 Kommentar
af Jette E. Hansen Kristiansen | 14/01
1 Kommentar
af Eva Pernille Due | 13/01
6 kommentarer