Content area

|
|

Pneumokokvaccination og invasive infektioner med forskellige serotyper af pneumokokker

Pneumokokvaccine er effektiv mod de serotyper, som den er rettet mod, men samtidig er der sket en betydende stigning i antallet af infektioner med de øvrige serotyper.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Den 13-valente vaccine mod pneumokkokker indeholder konjugerede pneumokokpolysakkarider og anvendes til at forebygge alvorlige infektioner med pneumokokker. De 13 serotyper skønnes at være ansvarlige for ca. 75% af de alvorlige pneumokokinfektioner, som ses hos børn. Vaccinen indgår i børnevaccinationsprogrammet i Danmark og i en række andre lande, herunder England, hvor den i 2010 erstattede en syvvalent vaccine. En ny undersøgelse baseret på en serologisk overvågning af alle invasive pneumokokinfektioner i England og Wales konkluderer, at vaccinen har forebygget mange tusinde tilfælde af invasive infektioner, men samtidig har man især i den ældre aldersgruppe observeret en mere end fordobling af antallet af invasive pneumokokinfektioner med tre serotyper, som ikke er dækket af vaccinen.

Professor Thomas Benfield, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet, kommenterer: »Den syvvalente og siden den 13-valente vaccine mod pneumokoksygdom har også i Danmark været en stor succes. Alvorlig pneumokoksygdom er reduceret med > 90% hos børn, og antallet af alvorlig pneumokoksygdom som helhed er reduceret med 25%. Den indirekte effekt, dvs. beskyttelse af uvaccinerede individer, opstår, fordi bærerfrekvensen blandt de vaccinerede børn er faldet for serotyperne i vaccinen. Der er imidlertid en bekymring for, at de øvrige knap 80 kendte serotyper af pneumokokker kan udfylde tomrummet hos børnene – såkaldt replacement disease – således at incidensen af alvorlig pneumokoksygdom vil stige igen. Ladhani et al rapporterer nu, at man i England ser replacement disease med særligt tre serotyper, som sædvanligvis ikke koloniserer raske. Dog ses stigningen ikke hos børn, men hos ældre. I Danmark følges udviklingen nøje gennem det nationale overvågningsprogram. De seneste tal fra 2016 viser en fortsat og nær komplet beskyttelse af børn samt et faldende niveau af sygdom hos de ældre. Det er betryggende al den stund, at de to vacciner har været i brug i Danmark lige så længe som i England. Fundene i England understreger atter, at der er behov for en universal serotypeuafhængig pneumokokvaccine«.

Ladhani AN, Collins S, Djennad A et al. Rapid increase in non-vaccine serotypes causing invasive pneumococcal disease in England and Wales, 200-17: a prospective national observational cohort study. Lancet Infect Dis 2018;18:441-51.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar