Content area

|

To pust af nitroglycerin under tungen resulterede i klinisk hjertestop hos en patient med brystsmerter

Kardilatation som følge af nitroglycerin hos en patient med hjertetamponade medførte kredsløbskollaps.
Se video af ultralyd i artiklen.
Forfatter(e)
Redaktionen

En 83-årig kvinde med pludseligt indsatte brystsmerter fik klinisk hjertestop efter et par pust nitroglycering under tungen i akutmodtagelsen. Læs mere om mekanismen bag kollapset og om det videre forløb i kasuistikken af Peterslund et al.

Læs kasustikken
Iatrogent klinisk hjertestop ved nitroglycerin
Paul Peterslund, Claes Falkenberg Elvander & Joachim Hoffmann-Peterslund

Right side