Content area

|
|

Skal akillesseneruptur opereres?

Operation af akillessenen giver mindre risiko for reruptur, men fører til flere komplikationer.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Overrivning af akillessenen opstår især hos midaldrende mænd under sport. Ved komplet ruptur kan man behandle med operation eller konservativt. I et nyt systematisk review sammenlignes de to behandlinger med hensyn til succesrate, herunder reruptur og behandlingskomplikationer. Undersøgelsen inkluderer ti kliniske lodtrækningsforsøg med 944 patienter og 19 observationelle studier med næsten 15.000 patienter. Forfatterne konkluderer, at efter operation ses reruptur hos 2,3% af patienterne, mens det ses hos 3,9% hos dem, der blev behandlet konservativt. Imidlertid ser man komplikationer (f.eks. infektion eller venetrombose) hos 4,9% af dem, som blev opereret, versus 1,6% af dem, som blev behandlet konservativt. De anfører dog, at der ikke var forskel i rerupturraten mellem operation og konservativ behandling med accelereret genoptræning, som omfatter hurtig belastning og gradvis dynamisering i specialstøvle.

Afdelingslæge, ph.d., Kristoffer W. Barfod Ortopædkirugisk Afdeling, Hvidovre Hospital kommenterer: »Reviewet af Ochen et al viser, at det er diskutabelt, om fordelene ved operation på overbevisende vis overstiger ulemperne i behandlingen af akut akillesseneruptur. Dette er kendt viden i Danmark, hvor man på mange afdelinger gennem de seneste 5-10 år har ændret behandling til konservativ med accelereret genoptræning og tidlig dynamisering.

Et evidensbaseret skifte, som har medført problemer, da der parallelt hermed er set en stigning i antal patienter, der heler med en for lang sene. Seneforlængelse er en hidtil overset komplikation, der medfører deficit i styrke og udholdenhed. Nogle mister evnen til at løbe og nogle til at gå uden halten. Komplikationer, der ikke er beskrevet i reviewet af Ochen et al. Dertil skal nævnes, at risikoen for reruptur nok er tre gange større ved konservativ behandling end beskrevet af Orchen et al, da ingen kontrollerede studier med et tilstrækkeligt followup har vist rerupturrater under 10% ved konservativ behandling. Det er således en fejlslutning at tro, at konservativ behandling er det lette og sikre valg. Konservativ behandling øger risikoen for reruptur og forlængelse af senen, operation øger risikoen for andre komplikationer. Begge behandlingsgrupper har 30-40% risiko for subklinisk dyb venøs trombose. Der arbejdes i dag på at individualisere behandlingen af akut akillesseneruptur, således at vi i fremtiden kan identificere patienter, der vil have glæde af operation«.

Ochen Y, Beks RB, Heijl M et al. Oparative treatment versus nonoperative treatment of Achilles tendon ruptures: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;364:k5120

Interessekonflikter: KB angiver at modtage forskningsstøtte fra DJO international.

Blad nummer: 

Right side