Content area

|

Telemedicin til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk overvågning af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom kunne hverken forebygge akutte indlæggelser eller bedre helbredsrelateret livskvalitet.
Forfatter(e)
Peter Lange, plange@dadlnet.dk (redigeret af)

Patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) har mange daglige symptomer og tendens til eksacerbationer, som hvert år er skyld i ca. 25.000 indlæggelser på danske sygehuse. Man har håbet på, at tæt monitorering af lungefunktion, iltsaturation og symptomer kunne afdække, at en eksacerbation var på vej, således at man ved tidlig behandling kunne forhindre indlæggelse. I et nyt EU-sponsoreret studie, som fandt sted i fem forskellige lande, undersøgte man effekten af tæt daglig telemonitorering af lungefunktion ved forceret oscillationsteknik hos patienter, der havde KOL og tendens til eksacerbationer samt mindst én komorbiditet, og sammenlignede telemonitoreringen med vanlig behandling. I alt 312 patienter blev fulgt i ni måneder, hvor de primære effektparametre var tid til første indlæggelse og helbredsrelateret livskvalitet (EQ-5D). Baseret på en algoritme ud fra den daglige monitorering blev der udløst alarmer, som foranledigede kontakt mellem patient og sundhedspersonale med henblik på tidlig intervention. Studiet kunne ikke vise nogle forskelle mellem telemonitorering og vanlig behandling med hensyn til de undersøgte effektparametre.

Professor Peter Lange, Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette studie lægger sig til en række studier, herunder danske, som ret konsekvent har vist, at telemonitorering af patienter med KOL ikke reducerer antallet af akutte indlæggelser. Den manglende effekt af telemedicin adskiller således KOL fra asymptomatiske tilstande som hypertension og diabetes, hvor telemonitorering hjælper patienten i at opnå det ønskede behandlingsmål (BT eller HbA1c), og fra hjerteinsufficiens, hvor man ved vægtmålinger kan identificere snarlig inkompensation. Det store problem er, at det blandt flertallet af patienter med KOL ikke er muligt at forudse, at en eksacerbation er lige om hjørnet, før det så at sige er for sent. De spontane variationer i lungefunktion og iltsaturation og i sværhedsgraden af de, for mange patienter svære, daglige symptomer, er meget vanskelige at skelne fra en begyndende eksacerbation. Den klare manglende effekt på forebyggelse af indlæggelser, som efterhånden er påvist i en del studier, står imidlertid tit i skærende kontrast til, at mange patienter gerne vil telemonitoreres for at få støtte til at klare deres svære symptombyrde ved at dele den med sundhedspersonalet«.

Walker PP, Pompilio PP, Zanaboni P et al. Telemonitoring in COPD: the CHROMED study, a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2018;198:620-8.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer