Content area

|
|

Træning før cancerkirurgi

Især patienter med lungekræft ser ud til at have glæde af præoperativ træning, som reducerer postoperative komplikationer og indlæggelsesvarighed.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Operation er hjørnestenen ved behandling af mange kræftformer. Komplikationer som følge af kirurgi kan imidlertid forlænge hospitalsopholdet og have en negativ indflydelse på efterfølgende livskvalitet for patienter med kræft. Der er derfor gennemført en del undersøgelser med fokus på, om man præoperativt kan optimere patientens tilstand med henblik på at reducere de per-og postoperative komplikationer. Et nyt systematisk review ser på effekter af præoperativ fysisk træning med hensyn til at reducere postoperative komplikationer, indlæggelsesvarighed og efterfølgende livskvalitet. På baggrund af 17 artikler, som rapporterer data fra 13 forskellige forsøg, konkluderer forfatterne, at fysisk træning var associeret med halvering af antallet af postoperative komplikationer og reduktion af indlæggelsestid efter lungeresektion, mens der ikke var signifikante effekter hos patienter, som blev opereret for spiserørscancer, coloncancer eller efter levermetastasekirurgi. Der kunne også ses positive effekter af træning hos patienter, som blev opereret for mundhule- og prostatacancer.

Centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune, kommenterer: »Fundene er interessante, da der både internationalt og i Danmark er fokus på præhabilitering. Det systematiske review viser gode resultater af en træningsintervention bestående af forskellige træningsregimer, fra 30 min 2-3 gange/uge til en time to gange dagligt, udført mellem en og to uger præoperativt for patienter med operabel lungekræft. I henhold til Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft er den samlede forløbstid fra afslutning af udredning til operation sat til 14 kalenderdage. I denne periode skal patienten i varierende grad møde til præoperative undersøgelser på hospitalet, hvorfor det kan være svært samtidigt at få indpasset regelmæssig styrke- og konditionstræning. Et dansk feasibility-studie fra 2016 viste, at præoperativ hjemmebaseret træning kun kunne gennemføres hos et fåtal, da den gennemsnitlige ventetid på operation kun var otte dage. Fremtidige studier må vise, om det under danske fast-track-forhold er muligt at gennemføre præhabilitering i forbindelse med operation for kræft«.

Steffens D, Beckenkamp PR, Hancock M et al. Preoperative exercise halves the postoperative complication rate in patients with lung cancer: a systematic review of the effect of exercise on complications, length of stay and quality of life in patients with cancer. Br J Sports Med 2018;52:344.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Marianne Glavind-Kristensen | 23/03
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/03
3 kommentarer
af Morten Sodemann | 21/03
1 Kommentar
af Harald Møller | 16/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
4 kommentarer
af Morten Holm | 16/03
1 Kommentar
af Elo Aagaard Rasmussen | 16/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
7 kommentarer
af Annette Randløv | 18/03
1 Kommentar
af Morten Saaby Steffensen | 19/03
1 Kommentar