?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 4. dec 2017
Foto: Colourbox.

Udløser forskellige typer af alkohol forskellige følelser?

Medicinske nyheder

Analyse af næsten 30.000 besvarelser fra 21 forskellige lande kortlægger de følelser, som opstår, når man drikker alkohol.

Dato
4. dec 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Alkohol kan få os til at føle os mere afslappede og mere selvsikre, men kan også bringe andre følelser frem som depression og aggressivitet. Ved et internetbaseret spørgeskema forsøger et hold engelske forskere at relatere de følelser, som opstår ved alkoholindtagelse, til typen af alkohol: hvidvin, rødvin, øl og spiritus. Blandt de observerede tendenser rapporterer de blandt andet, at spiritus hyppigere end vin er associeret til aggressivitet. De finder også, at personer, som er afhængige af alkohol, hyppigere end de ikkeafhængige rapporterer, at alkohol får både de gode og de dårligere følelser frem, og at storforbrugere af alkohol sjældnere rapporterer træthed efter alkoholindtagelse end dem med lille eller moderat alkoholforbrug.

Professor Janne Tolstrup, Syddansk Universitet, kommenterer: »Alkoholindustriens reklamefolk ved sikkert allerede, hvilke følelser og kropslige oplevelser der forbindes med indtag af de forskellige alkoholtyper. For eksempel at rødvin virker afslappende, men også søvndyssende, at drinks (spiritus) er mere opfriskende og sexy, men samtidig også den type alkohol, der giver størst risiko for fuldesyge. Disse sammenhænge – som sikkert er i overensstemmelse med de flestes almindelige oplevelse og intuition – eftervises i artiklen. Der blev også fundet forskelle imellem forskellige typer forbrugere. For eksempel havde kvinder i højere grad end mænd, unge mere end ældre og personer med tegn på alkoholmisbrug generelt stærkere følelser, både positive og negative, forbundet med at drikke alkohol. Studiet bygger på tværsnitsdata, der jo udelukker kausal interferens, men tager man disse fund bogstaveligt, får personer med misbrug og måske begyndende alkoholafhængighed simpelthen ,mere ud af’ at drikke. Dette passer meget godt med forskningen inden for alkoholafhængighed der inden for de seneste 5-10 år mere og mere har påvist, at alkoholafhængighed er en neurobiologisk sygdom, hvor det dopaminerge belønningssystem spiller en stor rolle«.

Ashton K, Bellis MA, Davies AR et al. Do emotions related to alcohol consumption differ by alcohol type? BMJ Open 2017;7:e016089.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36