Content area

|
|

Utilsigtede hændelser ses hyppigt ved behandling med antikoagulantia

Stigende kompleksitet af antikoagulansbehandling har øget hyppigheden af medicineringsfejl

Multifarmakologisk behandling øger risikoen for utilsigtede hændelser.


Antitrombotisk behandling omfatter trombocythæmmere og antikoagulerende farmaka. Selv om indførsel af non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAKs) har forsimplet behandlingen, har stigende anvendelse af flerstofsbehandling øget risikoen for utilsigtede hændelser. På baggrund af udenlandske og danske erfaringer gennemgår Bovin et al. i deres statusartikel de hyppigste typer af utilsigtede hændelser, der involverer antikoagulantia. De konkluderer, at der brug for ekstra fokus i forbindelse med indlæggelse, pausering og ved udskrivelse, hvor behandlingen involverer flere aktører og sektorovergange.

Læs statusartiklen
Utilsigtede hændelser med orale antikoagulantia
Ann Bovin, Pia Knudsen, Maja Hellfritzsch et al

💬 0 Kommentarer

Right side

af Camilla Bang | 15/08
3 kommentarer
af Lars Ulrik Gerdes | 14/08
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer