Content area

|
|

Virus på hjernen

Forfatter(e)
Christian Brandt Ugeskr Læger 2015;177:V66790
Damsgaard et al sætter i dette nummer af Ugeskrift for Læger fokus på kognitive følger efter viral og formodet viral meningitis hos voksne [1]. Fysiske og kognitive sequelae efter viral meningitis har ellers hidtil haft beskeden forskningsmæssig bevågenhed. Det kan skyldes opfattelsen af, at hos voksne er viral meningitis (eller aseptisk meningitis) i det væsentligste en benign selvlimiterende sygdom. Patienterne indlægges og lumbalpunkteres, primært for at udelukke f.eks. bakteriel meningitis og for at blive observeret for eventuelle progredierende symptomer samt modtage lindrende terapi....
Blad nummer: 
Sidetal: 
434
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side