Content area

|
|

Visualisering af aterosklerose med henblik på at reducere kardiovaskulær risiko

Pragmatisk studie viser, at forklaring af ultralydskanning af aterosklerotiske forandringer af karotiderne var associeret til nedsættelse af kardiovaskulære risikofaktorer.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Tidlig opsporing af kardiovaskulær sygdom omfatter typisk screening for en række risikofaktorer som forhøjet blodtryk, hyperkolesterolæmi, rygning, overvægt og manglende motion hos raske personer. Flere studier har dog vist, at sådanne initiativer kun er succesfulde, hvis de følges af livstilsændringer, hvilket desværre oftest ikke er tilfældet. I et nyt svensk studie, som omfatter omkring 3.500 personer udvalgt fra den generelle befolkning, undersøges det, om man kan forbedre adhærens til sunde livsstilsvaner og derved at nedsætte den kardiovaskulære risiko ved at vise og forklare deltagerne skanningsbilleder af deres karotider. Deltagerne blev randomiseret til en kontrolgruppe og den aktive gruppe, som fik forklaret deres skanningsfund i forhold til det normale for alderen. Forfatterne rapporterer, at denne form for biofeedback var associeret til bedre adhærens til sund livsstil og førte til forbedring af de anerkendte kardiovaskulære risikoscores (FRS og SCORE) i den aktive gruppe i forhold til kontrolgruppen.

Overlæge, professor Peter Riis Hansen, Kardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital kommenterer: »Ringe fastholdelse af sunde livsstilsændringer er et enormt problem for folkesundheden. Ved primær forebyggelse er vi for dårlige til at formidle SCORE-værdien, dvs. procenttallet for risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom i løbet af de næste ti år på en måde, som medfører varige livsstilsændringer. Risikoen kan måske gøres mere nærværende og adfærdsændrende ved synliggørelse af subklinisk åreforkalkning, f.eks. ved skanning af karotiderne. Bevidsthed om, at man har pulsårer, som biologisk fremstår 20 år ældre end ens kronologiske alder, kan måske anspore til sundere vaner på den lange bane. Den svenske undersøgelse er interessant ved det pragmatiske design, den for os sammenlignelige kulisse, samt ved at gevinsten var uafhængig af køn og uddannelsesniveau. Det er omdiskuteret, om skanning af karotiderne giver mere risikoinformation end SCORE-tallet, men en pædagogisk værdi med henblik på at opnå varige livsstilsændringer er værd at efterprøve. De aktuelle resultater var efter et års opfølgning, og det bliver spændende at se langtidsresultater og effekten på de hårde endepunkter«.

Näslund U, Ng N, Lundgren A et al. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimal cardiovascular prevention (VIPVIZA): a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2019;393:133-42.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side