Skip to main content

10/2008

Mandag, 3. mar. 2008

801 - 904 (103 sider)

Læs bladet her
10/2008

Leder

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  WHO-5 som et simpelt instrument til måling af livskvalitet i den daglige klinik Overlæge Henrik Folker & cand.mag. Anna Paldam Folker Psykiatrien Roskilde, Distrikt Nord, Region Sjælland
 • Statusartikel
  Betydning af religiøs tro og eksistentielt velbefindende for kræftpatienters livskvalitet Cand.psych. Christina G. Pedersen & professor Bobby Zachariae Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling, Psykoonkologisk Forskningsenhed
 • Statusartikel
  Undersøgelse af livskvalitet hos psykisk syge: kan man sammenligne med livskvalitet målt i normalbefolkningen? Rektor Vibeke Nørholm Psykiatrisk Sygehus i Hillerød, Psykiatrisk Forskningsenhed
 • Statusartikel
  Livskvalitetsmålinger i kolorektalcancerkirurgien Klinikchef Per Jess Hillerød Hospital, Kirurgisk Klinik, Nedre Kirurgi
 • Statusartikel
  Helbredsrelateret livskvalitet ved reumatoid artritis Læge Louise Linde, professor Jan Sørensen, professor Mikkel Østergaard & overlæge Merete Lund Hetland Hvidovre Hospital, Reumatologisk Afdeling, og Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering
 • Fra arkiv
  Livskvalitet som begreb Professor Bobby Zachariae & professor Per Bech Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling, Psykoonkologisk Forskningsenhed, og Nordsjællands Hospital, Hillerød, Psykiatrisk Forskningsenhed
 • Fra arkiv
  Metoder i livskvalitetsforskning Overlæge, lektor Mogens Grønvold Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
 • Fra arkiv
  Helbredsrelateret livskvalitet ved kræft Overlæge, lektor Mogens Grønvold Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
 • Akademisk afhandling
  Myopia in Denmark Læge Nina Jacobsen: Forf.s adresse: Emiliekildevej 54, DK-2930 Klampenborg. E-mail: njac@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 7. marts 2008, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, København. Bedømmere: Peter Bernth Petersen, Hans Calløe Fledelius og Anna Midelfart, Norge. Vejledere: Hanne Jensen og Ernst Goldschmidt.
 • Akademisk afhandling
  Perfusion and metabolism PET-studies in Parkinson's disease Læge Per Borghammer: Forf.s adresse: PET Centret, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: per@pet.auh.dk Forsvaret finder sted den 27. marts 2008, kl. 14.00, Auditorium M, Århus Sygehus NBG. Bedømmere: Poul Videbech, Peter Johannsen og Klaus Leenders, Holland. Vejledere: Albert Gjedde, Paul Cumming og Karen Østergaard.
 • Fra arkiv
  Psykisk velbefindende og træthed prædikterede risiko for recidiv og død efter brystkræft Overlæge Mogens Grønvold, statistiker Morten Aagaard Petersen, professor Ellen Idler, professor Jakob Bue Bjørner, professor Peter M. Fayers & professor Henning T. Mouridsen Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Rutgers University, Institute for Health, Health Care Policy, and Aging Research, USA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København, University of Aberdeen Medical School, Department of Public Health, Storbritannien , Norwegian University of Science and Technology, Unit of Applied Clinical Research, Norge, og Rigshospitalet, Finsen Center, Onkologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Livskvalitetsmål og børn Lektor Mikael Thastum Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Sundhedspsykologisk Forskningsenhed
 • Statusartikel
  Måling af helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med thyroideasygdomme Læge Torquil Watt, klinikchef Ulla Feldt-Rasmussen, overlæge Åse Krogh Rasmussen, professor Laszlo Hegedüs, overlæge Steen Joop Bonnema, lektor Mogens Grønvold & professor Jakob Bue Bjørner Rigshospitalet, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling PE 2131, Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M, Københavns Universitet, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Epidemiologi
 • Statusartikel
  Er »livskvalitet« et relevant resultatmål for neurorehabilitering? Mads Ravnborg & overlæge Lars Storr Roskilde Sygehus, Neurologisk Afdeling
 • Akademisk afhandling
  Elucidation of mechanisms involved in factor VIIa clearance Cand.scient. Anne Steinø: Forf.s adresse: Jagtvej 109H, DK-2200 København N. E-mail: anne@steino.dk Forsvaret finder sted den 7. marts 2008, kl. 13, Hannover Auditoriet, Blegdamsvej 3B, København. Bedømmere: Lektor Inger Schousboe, lektor Peter A. Andreasen og professor Björn Dahlbäck, Sverige. Vejleder: Lektor Gert H. Hansen.
 • Akademisk afhandling
  Studies in the interactions between disease development and interventions Drs. Ir. Volkert Siersma MTD: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Øster Farimagsgade 5, DK-1014 København K. E-mail: V.Siersma@gpract.ku.dk Forsvaret finder sted den 7. marts 2008, kl. 14.00, Chr. Hansen Auditorium (bygning 34), Øster Farimagsgade 5, København. Bedømmere: Peter Dalgaard, Vanessa Didelez, Storbritannien, og Linda van der Gaag, Holland. Vejledere: Svend Kreiner og Niels de Fine Olivarius.
 • Akademisk afhandling
  Inflammation and insulin resistance in HIV-associated lipodystrophy Læge Birgitte Lindegaard: Forf.s adresse: Centre of Inflammation and Metabolism M7641, Epidemiklinikken, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: blm@rh.dk Forsvaret fandt sted den 29. februar 2008. Bedømmere: Gitte Kronborg, Bjørn Richelsen og Allan Vaag. Vejleder: Bente Klarlund Pedersen.

Debat