Skip to main content

20/2008

Mandag, 12. maj 2008

1701 - 1784 (83 sider)

Læs bladet her
20/2008

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  Børn med commotio cerebri varetages forskelligt på danske børneafdelinger Læge Gitte Rønde & overlæge Susanne Blichfeldt Roskilde Sygehus Øst, Børneafdelingen
 • Originalartikel - resume
  Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi ved præ- og peroperativt vurderet stadium I-endometriecancer Afdelingslæge Koen Traen, overlæge Danny Svane, overlæge Niels Kryger-Baggesen & professor Ole Mogensen Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling
 • Fra arkiv
  Træthed ved kronisk sygdom Overlæge Niels Henrik Hjøllund, overlæge Johan Hviid Andersen & overlæge Per Bech Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicinsk Klinik, og Region Hovedstaden, Psykiatrisk Forskningsenhed
 • Originalartikel - resume
  Selekteret akut indlæggelse på en medicinsk afdeling Overlæge Lars Larsen Stubbe Teglbjærg OUH Svendborg Sygehus, Medicinsk afdeling M
 • Fra arkiv
  Subjektive hukommelsesklager hos ældre Neuropsykolog Asmus Vogel Rigshospitalet, Neurologisk Klinik, Nationalt Videnscenter for Demens
 • Originalartikel - resume
  Basale journaloplysninger om risikofaktorer Forsknings- og centerleder Hanne Tønnesen, cand.scient. Nina Roswall, cand.scient. Mette Dissing Odgaard, overlæge Klaus Michael Pedersen, overlæge Karen Lindorff Larsen, overlæge Bjørn Mathiassen, overlæge Richard Farlie, overlæge Anders Elbirk, overlæge Mogens Hüttel, overlæge Lasse Danborg, overlæge Vibeke Vestermark, læge Anette Lykke Petri, overlæge Niels Ebbehøj, afdelingslæge Marianne Frederiksen & akademisk medarbejder Tatjana Hejgaard Bispebjerg Hospital, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse/WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals, Hobro Sygehus, Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Geriatrisk Afdeling, Herning Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Aabenraa Sygehus, Karkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Anæstesiafsnit T, Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk Afsnit H1, Slagelse Sygehus, Kirurgisk Center, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling , Rigshospitalet, Gynækologisk Klinik, Dansk Gynækologisk Cancer Database, Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Kardiologisk Klinik Y, og Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse
 • Statusartikel
  Endoskopisk mucosaresektion i colon og rectum Reservelæge Marie Louise Malmstrøm & overlæge Søren Meisner Bispebjerg Hospital, Kirurgisk Afdeling K, Endoskopiafsnittet
 • Originalartikel - resume
  Organisation og tidlige operationsresultater efter ileo-pouch-anal-anastomose 1. reservelæge Ken Ljungmann, cand.cient.san. Anette Bendixen, professor Søren Laurberg & professor Henrik Kehlet Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling P, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Monitorering, Kvalitet og Evaluering, og Rigshospitalet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi
 • Originalartikel - resume
  Proktokolektomi med ileoanal J-pouch 1. reservelæge Line Rosell Walker & overlæge Steffen Bülow Hvidovre Hospital, Gastroenheden, Kirugisk Sektion
 • Akademisk afhandling
  Epidemiology study in major orthopaedic surgery Læge Camilla Ryge: Forf.s adresse: Nordsjællands Hospital i Hørsholm, Usserød Kongevej 102, bygn. 15, 2. sal, DK-2970 Hørsholm. E-mail: cary@noh.regionh.dk Forsvaret fandt sted den 28. marts 2008. Bedømmere: Jes Brun Lauritsen, Kjeld Søballe og Ola Dahl , UK. Vejledere: Michael Rud Lassen, Stig Sonne-Holm og Søren Solgaard.
 • Akademisk afhandling
  Mechanisms of health effects of particulate matter in healthy non-smokers Cand.scient. Elvira Vaclavik Bräuner: Forf.s adresse: Weidekampsgade 9, 6. tv., DK-2300 København S. E-mail: elva@pubhealth.ku.dk Forsvaret fandt sted den 28. april 2008. Bedømmere: Henrik Enghusen Poulsen, Benoit Nemmery, Belgien, og Lennart Møller, Sverige. Vejleder: Steffen Loft.
 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  Magnetic resonance mammography on midfield in women with primary breast cancer Læge Mette Marklund: Magnetic resonance mammography on midfield in women with primary breast cancer Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Vej 8, indgang 19, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: marklund@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 13. maj 2008, kl. 14.00, Auditoriet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57-59, Frederiksberg. Bedømmere: Niels Kromann, Steen Karstrup og Ingrid Susann Gribbestad, Norge. Vejledere: Carsten Thomsen, Christian P. Nolsøe og Søren Torp-Pedersen. Læge Mette Marklund: Magnetic resonance mammography on midfield in women with primary breast cancer Ph.d.-afhandling Forf.s adresse: Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Vej 8, indgang 19, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: marklund@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 13. maj 2008, kl. 14.00, Auditoriet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57-59, Frederiksberg. Bedømmere: Niels Kromann, Steen Karstrup og Ingrid Susann Gribbestad, Norge. Vejledere: Carsten Thomsen, Christian P. Nolsøe og Søren Torp-Pedersen. Læge Mette Marklund: Magnetic resonance mammography on midfield in women with primary breast cancer Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Vej 8, indgang 19, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: marklund@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 13. maj 2008, kl. 14.00, Auditoriet, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57-59, Frederiksberg. Bedømmere: Niels Kromann, Steen Karstrup og Ingrid Susann Gribbestad, Norge. Vejledere: Carsten Thomsen, Christian P. Nolsøe og Søren Torp-Pedersen.
 • Akademisk afhandling
  Biological markers and response to adjuvant radiotherapy in breast cancer Reservelæge Marianne Kyndi: Biological markers and response to adjuvant radiotherapy in breast cancer Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Byløkken 56, DK-8240 Risskov. E-mail: kyndi@oncology.dk Forsvaret finder sted den 16. maj 2008, kl. 14.00, Medicinsk Auditorium M, Bygning 3, Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus. Bedømmere: Bent Ejlertsen, Eva Balslev og Peer Christiansen . Vejledere: Jens Overgaard, Jan Alsner og Flemming Brandt Sørensen . Reservelæge Marianne Kyndi: Biological markers and response to adjuvant radiotherapy in breast cancer Ph.d.-afhandling Forf.s adresse: Byløkken 56, DK-8240 Risskov. E-mail: kyndi@oncology.dk Forsvaret finder sted den 16. maj 2008, kl. 14.00, Medicinsk Auditorium M, Bygning 3, Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus. Bedømmere: Bent Ejlertsen, Eva Balslev og Peer Christiansen . Vejledere: Jens Overgaard, Jan Alsner og Flemming Brandt Sørensen . Reservelæge Marianne Kyndi: Biological markers and response to adjuvant radiotherapy in breast cancer Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Byløkken 56, DK-8240 Risskov. E-mail: kyndi@oncology.dk Forsvaret finder sted den 16. maj 2008, kl. 14.00, Medicinsk Auditorium M, Bygning 3, Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus. Bedømmere: Bent Ejlertsen, Eva Balslev og Peer Christiansen . Vejledere: Jens Overgaard, Jan Alsner og Flemming Brandt Sørensen .
 • Akademisk afhandling
  Subclinical hypothyroidism: variation in thyroid function and diagnostic outcome during observation Læge Jesper Karmisholt: Subclinical hypothyroidism: variation in thyroid function and diagnostic outcome during observation Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Ny Kastetvej 30-12, DK-9000 Aalborg. E-mail: jsk@rn.dk Forsvaret finder sted den 26. maj 2008, kl 14.15, Auditoriet, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, Aalborg. Bedømmere: Peder Charles, Birthe Nygård og Ernst Nystrøm, Sverige. Vejledere: Peter Laurberg og Stig Andersen. Læge Jesper Karmisholt: Subclinical hypothyroidism: variation in thyroid function and diagnostic outcome during observation Ph.d.-afhandling Forf.s adresse: Ny Kastetvej 30-12, DK-9000 Aalborg. E-mail: jsk@rn.dk Forsvaret finder sted den 26. maj 2008, kl 14.15, Auditoriet, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, Aalborg. Bedømmere: Peder Charles, Birthe Nygård og Ernst Nystrøm, Sverige. Vejledere: Peter Laurberg og Stig Andersen. Læge Jesper Karmisholt: Subclinical hypothyroidism: variation in thyroid function and diagnostic outcome during observation Ph.d.-afhandling pdf-udgave Forf.s adresse: Ny Kastetvej 30-12, DK-9000 Aalborg. E-mail: jsk@rn.dk Forsvaret finder sted den 26. maj 2008, kl 14.15, Auditoriet, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, Aalborg. Bedømmere: Peder Charles, Birthe Nygård og Ernst Nystrøm, Sverige. Vejledere: Peter Laurberg og Stig Andersen.
 • Akademisk afhandling
  Organization and impact of MRI-based selection criteria before thrombolytic treatment in acute stroke Læge Christine Sølling: Forf.s adresse: Neuroradiologisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-Århus C. E-mail: christin@pet.auh.dk Forsvaret fandt sted tirsdag den 29. april 2008. Bedømmere: Gudrun Boysen, Lars Thomassen, Norge, og Flemming W. Bach. Vejleder: Carsten Gyldensted.
 • Akademisk afhandling
  Clinical aspects of ghrelin: Pharmacokinetics and metabolic effects Læge Esben Thyssen Vestergaard: Forf.s adresse: Medicinsk Afdeling M og Medicinsk Forskningslaboratorium, Århus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: etv@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 16. april 2008. Bedømmere: Ulla Feldt-Rasmussen, Lars Østergaard Kristensen og Jørgen Rungby. Vejledere: Troels Krarup Hansen, Niels Møller, Jens Sandahl Christiansen og Jens Otto Lunde Jørgensen.
 • Kasuistik
  Første brankialfure-anomalier Reservelæge Gohar Nikoghosyan, overlæge Annelise Krogdahl & overlæge Christian Godballe Odense Universitetshospital, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F og Afdeling for Klinisk Patologi
 • Kasuistik
  Hjertetamponade hos et præmaturt barn med perkutant anlagt centralt venekatete Reservelæge Michael T. Callesen & overlæge Peter Ehlert Nielsen Odense Universitetshospital, Børneafdeling H
 • Kasuistik
  Hypotermibehandling ved cerebral hypoksi efter hængnin Reservelæge Janne Lund-Olesen, overlæge Birgitte Islev & overlæge Preben G. Berthelsen Regionshospitalet Holstebro, Anæstesiologisk Afdeling

Debat