Skip to main content

24/2007

Mandag, 11. jun. 2007

2281 - 2372 (91 sider)

Læs bladet her
24/2007

Leder

Nyheder

Videnskab

Debat

 • Debat
  Var praksisreservelægen kommet for at blive? Alment praktiserende læge Holger Schmedes, GlyngøreE-mail: schmedes@dadlnet.dk
 • Debat
  Udtalelse Lektor Niels Kristian Kjær, Sønderborg E-mail: nk@telemed.dk Professor Berit Eika, Aarhus Universitet Professor Claus Hovendal, Odense Universitetshospital Sekretariatschef Jan Greve, Det Regionale Videreuddannelsesråd Medlemmer af arbejdsgruppen for den nye turnusmålbeskrivelse, nedsat af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Debat
  Debatindlæg om Cochrane-analyse Professor, dr.med. Niels Frimodt-Møller, Statens Serum Institut, Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne E-mail: nfm@ssi.dk
 • Debat
  Har Lægeforeningen mistet overblikket? Direktør Jens Kr. Gøtrik, MedicoindustrienE-mail: jkg@medicoindustrien.dk
 • Debat
  > Svar: Ledende overlæge, dr.med. Peter Lange, Hvidovre Hospital, Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling E-mail: peter.lange@hvh.regionh.dk
 • Debat
  Svar: Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen E-mail: dadl@dadl.dk Formand Michael Dall, Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning
 • Kronik
  Kære aftaleparter Det samlede kollegium af postgraduate kliniske lektorer ved Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet: Afdelingslæge Anne Braae Olesen, forskningsansvarlig overlæge Anne Grethe Jurik, uddannelsesansvarlig overlæge Anne Kirstine Arveshoug, konstitueret overlæge Anne-Mette Hvas, overlæge Bent Østergaard Kristensen, overlæge Birgitte Brock, alment praktiserende læge Ejvind Mouritsen, uddannelsesansvarlig overlæge Gitte Eriksen, overlæge Hans Ole Holdgaard, klinikchef Hans Peter Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge Hans-Henrik Kimose, overlæge Henrik A. Kolstad, uddannelsesansvarlig overlæge Jens Fr. Dahlerup, overlæge Jens Kristian Madsen, overlæge Jens Peter Kroustrup, overlæge Jes Sandermann, afdelingslæge Jesper Stentoft, alment praktiserende læge Jonna Thomsen, overlæge Karen Lindorff Larsen, ledende overlæge Karsten Nielsen, overlæge Kurt Fuursted, overlæge Lars Loumann Knudsen, overlæge Lars Lund, ledende overlæge Lars Østergaard, overlæge Lone Sunde, overlæge Marianne Metz Mørch, ledende overlæge Michael Nielsen, alment praktiserende læge Niels Frølich, uddannelsesansvarlig overlæge Niels Grunnet, uddannelsesansvarlig overlæge Ole Hilberg, professor Peder Charles, overlæge Per Bjerre, administrerende overlæge Peter Illum, alment praktiserende læge Roar Maagaard, uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr, overlæge Thomas Balslev, afdelingslæge Tine Engberg Damsgaard, overlæge Torben Palshof, overlæge Ulla Bartels og overlæge Ulrik Tarp
 • Debat
  > Svar: Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen E-mail: dadl@dadl.dk
 • Anmeldelse
  Sundhedsret - for sygeplejersker Overlæge Agnes Hauberg E-mail: ah@pkn.dk
 • Anmeldelse
  Physical medicine & rehabilitation. 3rd edition Professor Michael Kjær E-mail: mkjaer@mfi.ku.dk