Skip to main content

26/2016

Mandag, 26. dec. 2016

2413 - 2504 (91 sider)

Læs bladet her
26/2016

Leder

Videnskab

Debat

 • Debat
  Hvor mange børn er nok? Og hvem skal afgøre det?

  Sex & Samfunds bestyrelse: Bjarne Christensen, Siri Tellier, Balkiss Ahmad, Gitte Menaka Hansen, Sara Wondie, Anders Dahl, Marie Bruvik Heinskou, Lene Savngaard, Bjarke Oxlund, Maria Jakobsen & Josephine Obel
  E-mail: jobel@dadlnet.dk
  Interessekonflikter: ingen

 • Replik
  Kampen mod den store pandemi: Hvad ebola lærte os

  Carsten Staur, Danmarks FN-ambassadør i Genève
  E-mail: carsta@um.dk
  Interessekonflikter: ingen

 • Debat
  Patientansvarlige læger kan ikke altid holde snoren

  Overlæge emeritus, dr.med. Erik Hippe, Værløse
  E-mail: hippe@dadlnet.dk
  Interessekonflikter: ingen

 • Panelet
  Rp. deltid

  Lene Therkelsen, i hoveduddannelse i almen medicin, formand for FYAM.

 • Kronik
  Hvor skal lægeuddannelsen hen?

  Signe Wisbech Vange, stud.med., 9. semester, Københavns Universitet
  E-mail: signe.vange@hotmail.com
  Interessekonflikter: ingen

 • Debat
  MRSA: Åbent brev til miljø- og fødevareministeren

  På vegne af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM):
  Ledende overlæge, Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologi, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Formand for DSKM.
  Klinikchef, professor Niels Frimodt-Møller, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
  Ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Ledende overlæge Ulrich Stab Jensen, Den Regionale Klinisk Mikrobiologiske Afdeling, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse
  Ledende overlæge, professor Jens Kjølseth Møller, Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt
  professor, overlæge Henrik Carl Schønheyder, Klinisk Mikrobiologi, Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital
  Professor, overlæge Henrik Westh, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
  Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  E-mail: Hans.Joern.Kolmos@rsyd.dk
  Interessekonflikter: ingen

 • Debat
  Anbefalinger om parvovirus B19 beskytter ikke gravide godt nok

  Afsnitsansvarlig overlæge, ph.d. Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afsnit, Slagelse Sygehus.
  E-mail: rpt@regionsjaelland.dk
  Professor, ledende overlæge dr.med. Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  Overlæge dr.med. Jesper Bælum, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
  Ledende overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicin Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest – Herning

  Interessekonflikter: ingen

 • Replik
  Lad os få et internationalt forbud mod kernevåben!

  Danske Læger mod kernevåben, DLMK
  Dansk afdeling af IPPNW
  Klaus Arnung, formand, almen praksis, København
  k.arnung@dadlnet.dk
  Niels Dahm, almen praksis, Avernakø
  overlæge Povl Revsbech, Medicinsk Klinik, Hobro Sygehus
  reservelæge Alexandra Schou, Klinik Anæstesi, Sygehus Vendsyssel
  Interessekonflikter: ingen