Skip to main content

42/2008

Mandag, 13. okt. 2008

3289 - 3372 (83 sider)

Læs bladet her
42/2008

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  Forekomst af vestibularisschwannomer i Danmark Overlæge Sven-Eric Stangerup, overlæge Per Caye-Thomasen, professor Mirko Tos & professor Jens Christian Thomsen Gentofte Hospital, Øre-næse-hals Afdelingen
 • Statusartikel
  Postoperative peritoneale adhærencer Overlæge Marianne Bille Jendresen & professor Niels Qvist Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling C, og Odense Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
 • Originalartikel - resume
  Operativ behandling af tennisalbue Introduktionslæge Roland Knudsen & afdelingslæge Frank Damborg Kolding Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Statusartikel
  Laktoseintolerans Afdelingslæge Else Marie Vestergaard, cand.scient. Jesper Troelsen & overlæge Aksel Lange Århus Universitetshospital, Skejby, Molekylærdiagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, og Københavns Universitet, Panum Instituttet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
 • Statusartikel
  Demens ved amyotrofisk lateral sklerose Stud.med. Karin Nielsen, cand.psych. Troels Tarp, neuropsykolog Susanne Ehrenfels & overlæge Ole Gredal Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling, og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Hellerup
 • Originalartikel - resume
  Diagnosticering af laktoseintolerans hos voksne Kemiker Mikala Klok Jørgensen, overlæge Jørgen Thode, overlæge Bogi Davidsen, overlæge Christian Gerner & overlæge Lise Bathum Region Sjælland Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling og Afdeling for Gastroenterologi
 • Originalartikel - resume
  Ekstremt tidligt fødte børn og forældrenes behov for støtte Adjunkt Barbara Hoff Esbjørn, læge Bo Mølholm Hansen, lektor Hanne Munck & professor Gorm Greisen Københavns Universitet, Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, og Rigshospitalet, Neonatalklinikken
 • Statusartikel
  Liaisonpsykiatri og dens rolle i fremtidens psykiatri Afdelingslæge Kristin Jacoby Buhl & overlæge Morten Birket-Smith Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center Bispebjerg, Liaisonpsykiatrisk Forskningsenhed
 • Fra arkiv
  Hernier som medicinsk sygdom Stud.med. Jakob Burcharth & professor Jacob Rosenberg Herlev Hospital, Gastroenheden
 • Kasuistik
  Diskoid lateral menisk som årsag til halten hos børn Reservelæge Wail Sabri Ahmad & overlæge Thomas Lind Ortopædkirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital-Hillerød
 • Kasuistik
  Behandlingsrefraktært status epilepticus med letal rabdomyolyse 1. reservelæge Andreas Kreft, overlæge Niels Rasmussen & overlæge Lars Kjærsgård Hansen Odense Universitetshospital, Pædiatrisk Afdeling, og Gentofte Hospital, Pædiatrisk afdeling
 • Kasuistik
  Brugen af antidot ved digoxinforgiftning Reservelæge Eva Houlberg & reservelæge Thalia M. Estrup Blicher Rigshospitalet, Abdominalcentret, Karkirurgisk Klinik
 • Akademisk afhandling
  Langtidsfølger og behandlingsrespons ved kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati (CIDP) Læge Thomas Harbo: Forfs. adresse: Neurologisk Afdeling F, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: thomas.harbo@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 3. oktober 2008. Bedømmere: Christian Krarup, Søren Sindrup og Jørgen Feldbæk Nielsen. Vejleder: Johannes Jakobsen.
 • Akademisk afhandling
  Studieformer i sygeplejerskeuddannelsen Lektor, cand.cur. Trine Ungermann Fredskild: Forf.s adresse: Bakkegårdsvej 6, Kollund Østerskov, DK-6340 Kruså E-mail: tuf@ucsyd.dk Forsvaret fandt sted den 30. september 2008. Bedømmere: professor Per Fibæk Laursen, professor Astrid Norberg og lektor Birthe D. Pedersen . Hovedansvarlig vejleder: Lektor Per Jørgensen .
 • Akademisk afhandling
  Heart abnormalities in Parkinson patients treated with ergot derived dopamine agonists Læge Vibeke Guldbrandsen Rasmussen: Forf.s adresse: Johannebjergparken 23, DK-7120 Vejle Ø. E-mail: vibeke.guldbrand@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 3. oktober 2008. Bedømmere: Jacob E. Møller, Per Odin, Tyskland, og Ole Gøtzche. Vejledere: Henrik Egeblad, Steen H. Poulsen og Erik Dupont.
 • Akademisk afhandling
  Cutaneous penetration of topical formulations in healthy and diseased skin Kursusreservelæge Patricia García Ortiz: Forf.s adresse: Kronprinsensvej 43, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: patriciagarcia@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 17. oktober 2008, kl. 14.00, Store Auditorium, Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup. Bedømmere: Klaus Ejner Andersen, Hans Christian Wulf og Markus Müller, Østrig. Vejledere: Eva Benfeldt, Torkil Menné, Steen Honoré Hansen og Vinod P. Shah, USA.
 • Akademisk afhandling
  Physical exercise in the rehabilitation of trapezius myalgia Cand.scient. Lars L. Andersen: Forf.s adresse: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, DK-2100 København Ø. E-mail: LLA@NRCWE.DK Forsvaret finder sted fredag den 14. november 2008, kl. 15.00, det store auditorium på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, København Ø. Bedømmere: Marco Narici, England og Esa-Pekka Takala, Finland. Vejledere: Gisela Sjøgaard og Michael Kjær.

Debat