Skip to main content

45/2008

Mandag, 3. nov. 2008

3613 - 3720 (107 sider)

Læs bladet her
45/2008

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  Ekstranodalt marginalzonelymfom i øjets adnexa Stud.med. Anders Møller, overlæge Peter Bjerre Toft, læge Lene Dissing Sjø & overlæge Lena Specht Rigshospitalet, Onkologisk og Hæmatologisk Klinik, Øjenklinikken og Patologiafdelingen
 • Kasuistik
  Mesenteriel thrombangitis obliterans hos en kvinde Reservelæge Christian Borbjerg Laursen, 1. reservelæge Anette Hygum Knudsen & reservelæge Trine Thorborg Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S og Afdeling for Klinisk Patologi
 • Fra arkiv
  Myokardieskintigrafi Overlæge Birger Hesse, overlæge Claus Leth Petersen, overlæge Claudio Marcassa, overlæge Jeroen J. Bax, overlæge Frank Bengel, overlæge Eliana Reyes & overlæge Richard Underwood* Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og PET, og Frederiksberg Hospital, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
 • Fra arkiv
  Clonidin i behandlingen af cancersmerter Overlæge Jan Bjørn Nielsen & overlæge Per Sjøgren Regionshospitalet Herning, Palliativt Team, og Rigshospitalet, Tværfagligt Smertecenter
 • Fra arkiv
  Belastningsreaktion hos forældre til præmature spædbørn - sekundærpublikation Professor Ask Elklit, psykolog Tilde Hartvig & psykolog Marianne Christiansen Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby
 • Fra arkiv
  Vægtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes - sekundærpublikation Forskningslektor Niels de Fine Olivarius, professor Bjørn Richelsen, statistiker Volkert Siersma, statistiker Anne Helms Andreasen & professor Henning Beck-Nielsen Københavns Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin og Biostatistisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Endokrinologisk Afdeling C, og Odense Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M
 • Statusartikel
  Leverbiopsi hos leverpatienter med koagulopati Ledende overlæge Peter Ott, overlæge Henning Grønbæk, overlæge Jens Otto Clemmesen, overlæge Mette Rye Clausen, overlæge André Wettergren, overlæge Troels Havelund, overlæge Erik Feldager, professor Flemming Bendtsen, klinikchef Bent Adel Hansen, ledende overlæge Ulrik Tage-Jensen, overlæge Lars Peter Larsen & professor Hendrik Vilstrup Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, og Røntgenafdeling R, Rigshospitalet, Hepatologisk Klinik A, og CTX, Odense Universitetshospital, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S, Hvidovre Hospital, Gastroenheden, og Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
 • Originalartikel - resume
  Evaluering af tilfredsheden med et uddannelsesambulatorium for yngre læger Klinisk assistent Lise Aunsholt, forskningsleder Jette Ammentorp, sygeplejerske Søs Jørgensen & lægelig forskningsleder Poul-Erik Kofoed Kolding Sygehus, Børneafdelingen, og Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning, Forskningsinitiativet for Sundhedstjenesteforskning
 • Evidensbaseret medicin
  Tromboseprofylakse ved knæartroskopi 1. reservelæge Jakob Lykke & professor Lars Nannestad Jørgensen Bispebjerg Hospital, Kirurgisk Afdeling K
 • Originalartikel - resume
  Måling af nyrefunktion under cytostatisk behandling Reservelæge Louise Brøndt Hartlev, læge Charlotte Bøje Rotbøl, hospitalsfysiker Henrik Bluhme, overlæge Torben Palshof & overlæge Michael Rehling Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Onkologisk Afdeling
 • Originalartikel - resume
  Ældres skadestuehenvendelser efter fald Overlæge Marianne Kirchhoff, reservelæge Michael J. Bregnbak, programleder Hanne Backe, overlæge Carsten Hendriksen & oversygeplejerske Kirsten Obel Hvidovre Hospital, Geriatrisk Afdeling og Skadestuen
 • Kasuistik
  Overlevelse efter svær ecstasyforgiftning Reservelæge Marlene Kanstrup Dahl, lektor Sys Stybe Johansen, læge Jakob Ramlau & overlæge Kjeld Asbjørn Jensen Anæstesien, Region Nordjylland, Københavns Universitet, Retskemisk Afdeling, og Sygehus Vendsyssel, Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Kasuistik
  Refeeding syndrome hos en svært malnutrieret patient Reservelæge Ann Bovin & overlæge Lars Vinter-Jensen Regionshospitalet Viborg, Medicinsk Afdeling
 • Klinisk procedure
  Praktisk vejledning i forbindelse med udfærdigelse af politiattest Introduktionslæge Stine Horskær Madsen & vicestatsobducent Jytte Banner Aarhus Universitet, Retsmedicinsk Institut
 • Månedens billede
  Månedens billede Reservelæge Bibi Lange Øre-næse-hals-afdelingen, Odense Universitetshospital E-mail: bibilange@sol.dk Reservelæge Marie Josée Lausten-Thomsen Røntgenafdelingen, Odense Universitetshospital Overlæge John Jakobsen Øre-næse-hals-afdelingen, Odense Universitetshospital
 • Akademisk afhandling
  Cerebral aquaporins Læge Tine Bernhardtsen Gaziel: Forf.s adresse: Gyngemose Parkvej 5, 3. th. 2860 DK-Søborg. E-mail: tinemb@gmail.com Forsvaret finder sted den 7. november 2008 kl. 14.00, Auditorium A, Teilumbygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Marianne Juhler, Jens Astrup og Ole Petter Ottersen, Norge. Vejledere: Flemming Gjerris, Thomas Jonassen og Niels Vidiendal Olsen.
 • Akademisk afhandling
  Airway pressure - lung volume curves in experimental lung injury Cand.med. Jacob Koefoed-Nielsen: Forf.s adresse: Elmsager 28, DK-8240 Risskov. E-mail: koefoedjacob@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 12. september 2008. Bedømmere: Hans Blomqvist, Sverige, Jan Bonde og Hans Kirkegaard. Vejledere: Anders Larsson og Else Tønnesen.

Debat