Skip to main content

47/2008

Mandag, 17. nov. 2008

3821 - 3912 (91 sider)

Læs bladet her
47/2008

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret? Læge Anne Møller Nielsen, læge Dan Lou Isbye & enhedschef Freddy K. Lippert Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og Operationsklinikken, og Region Hovedstaden, Akut Medicin og Sundhedsberedskab
 • Originalartikel - resume
  Behandling af fækal inkontinens i speciallægepraksis Speciallæge John Christiansen Kirurgisk Speciallægeklinik, København
 • Evidensbaseret medicin
  Antiarytmisk behandling for at opretholde sinusrytmen efter konvertering af atrieflimren Læge Philip Osbak, læge Rikke Egede & overlæge Gorm Boje Jensen Hvidovre Hospital, Hjerte-lunge-afdelingen
 • Originalartikel - resume
  Færre genindlæggelser af patienter med skizofreni med kontakt til egen læge Overlæge Bent Nielsen, praktiserende læge Adam Moltke, sygeplejerske Jette Kraght Larsen & praktiserende læge Per Grinsted Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling og Praksiskonsulentordningen
 • Kasuistik
  Glukagonomsyndrom uden diabetes mellitus 1. reservelæge Carsten Sauer Mikkelsen, reservelæge Dorthe Bisgaard Mikkelsen, afdelingslæge Vibeke Vestergaard, overlæge Ole Clemmensen, overlæge Henning Overgaard Nielsen & overlæge Anette Bygum Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A og Dermatologisk Afdeling I
 • Fra arkiv
  Hvad ved vi om økonomiske incitamenter? Professor Mickael Bech Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning
 • Originalartikel - resume
  Kondylompatienters livskvalitet Forskningskonsulent Gitte Lee Mortensen & afdelingslæge Helle Kiellberg Larsen Bispebjerg Hospital, Dermato-venerologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Basal genoplivning af voksne og automatisk ekstern defibrillering Overlæge Peter Anthony Berlac, professor Christian T. Torp-Pedersen & overlæge Freddy K. Lippert Hillerød Hospital, Anæstesiologisk Enhed, Dansk Røde Kors, Bispebjerg Hospital, Kardiologisk Afdeling, og Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og operationsklinikken
 • Statusartikel
  Avanceret genoplivning af voksne Overlæge Freddy K. Lippert, afdelingslæge Torsten L.B. Lauritsen & professor Christian Torp-Pedersen Rigshospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret og Juliane Marie Centret, og Bispebjerg Hospital, Kardiologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Basal og avanceret genoplivning af børn Afdelingslæge Torsten Leif Bunk Lauritsen, overlæge Tim Jensen & professor Gorm Greisen Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Anæstesiafdelingen, Pædiatrisk Afdeling GGK og Neonatalafdelingen
 • Kasuistik
  Pneumokokendokarditis - en sjælden årsag til feber i puerperiet Læge Janne Foss Berlac, læge Tina Olsen & overlæge Jens Hertz Gentofte Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling G
 • Kasuistik
  Emfysematøs cystitis med blærenekrose Reservelæge Alesia Bembel Rindom, læge Haraldur M. Gudnason & overlæge Peter O. Thind Sønderborg Sygehus, Kirurgisk Afdeling, og Rigshospitalet, Urologisk Klinik
 • Akademisk afhandling
  Endometrial polyps Læge Eva Dreisler: Forf.s adresse: Bülowsvej 18B, DK-1870 Frederiksberg C. E-mail: dreisler@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 5. december 2008, kl. 14.00, Auditorium C, Glostrup Hospital, Nordre Ringvej 57. Bedømmere: Sven O. Skouby, Margit Dueholm og Lil Valentin, Sverige. Vejledere: Gunnar Lose og Søren Stampe Sørensen.
 • Akademisk afhandling
  Langtidskultur og karakteristik af neurale stamceller Cand.scient. Rikke K. Andersen: Forf.s adresse: Syddansk Universitet, Winsløwparken 25, st., DK-5000 Odense C. E-mail: RKAndersen@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 6. november 2008. Bedømmere: professor Malin Parmar, Sverige, professor Jens Høiriis Nielsen og professor Moustapha Kassem. Vejledere: Lektor Morten Meyer .
 • Akademisk afhandling
  Identification and characterization of side population (SP) cells in preparation for cell therapy of muscle disease Cand.scient. Ditte Caroline Andersen: Forf.s adresse: Institut for Medicinsk Biologi, Afdelingen For Biokemi, Genetik og Farmakologi, Syddansk Universitet, Winsløwparken 25,3., DK-5000 Odense C. E-mail: dandersen@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 10. oktober 2008. Bedømmere: Lektor Niels Ørtenblad, Peter Hokland og lektor Vladimir Zachar. Vejledere: Lektor Charlotte Harken Jensen og Henrik Daa Schrøder.
 • Akademisk afhandling
  Kraftbalancen i mitralklappen og venstre ventrikel Cand.scient.med. Morten Ølgaard Jensen: Forf.s adresse: Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby, DK-8200 Århus N. E-mail: morten.jensen@ki.au.dk Forsvaret finder sted den 28. november 2008, kl. 14.00, Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, Århus. Bedømmere: Jan L. Svennevig, Kim Dremstrup Nielsen og Christian Aalkjær. Vejledere: J. Michael Hasenkam, Sten Lyager Nielsen og professor Hans Nygaard.
 • Akademisk afhandling
  Profiling of genetic aberrations in AML patients with normal karyotype Læge Caroline Juhl-Christensen: Forf.s. adresse: Immunhæmatologisk Laboratorium, Afdeling R, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, DK-8000 Århus C. E-mail: juhl-christensen@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 14. november 2008. Bedømmere: Morten Høyer, Lars Nilsson og Ole Weiss Bjerrum. Vejledere: Peter Hokland, Charlotte Guldborg Nyvold, Lene Hyldahl Ebbesen og Per Guldberg.

Debat