De store kræftsygdomme

De store kræftsygdomme

Kræftsygdomme vil samlet set uden tvivl være en af de største sundhedsmæssige udfordringer i fremtiden. Sygdommene opstår ofte hos de ældre, og med den stigende gennemsnitslevealder vil prævalensen af sygdommen stige. Samtidig er der flere indicier på, at incidensen er stigende blandt de yngre. I dette tema gennemgår vi nogle af de største kræftområder i forhold til screening og diagnostik samt medicinsk og kirurgisk behandling. Som det ses i temaets artikler, er vi nået meget langt i kræftbehandlingen, men der dør fortsat alt for mange mennesker af deres kræftsygdom i Danmark, hvorfor der er behov for intensiveret forskning i forebyggelse og behandling.

Det går fremad for den danske kræftoverlevelse, men det er for tidligt at slippe speederen

Jesper Fisker, Direktør Kræftens Bekæmpelse
Videnskab | Leder

De store kræftsygdomme - Tema 12. november 2018