Content area

|

13 år i retssystemet

Forfatter(e)
Speciallæge i almenmedicin Mogens Max-Christensen, Frederiksberg. E-mail: mmax@paradis.dk
I Ugeskriftet nr. 21 har PLO-formand Michael Dupont (MD) svaret på mit referat af en netop afsluttet retssag. Sagen omhandlede et PLO-medlem, der ved en ren Kafkaproces i LSU måtte tilbagebetale kr. 334.337,77 for sygebesøg og telefonkonsultationer som vagtlæge. LSU udnyttede det forhold, at PLO'en netop var blevet praktiserende læge i et andet amt, hvorfor man kunne benytte overenskomstens § 10 om tilbagebetaling. Havde han fortsat sin hospitalskarriere, kunne tilbagebetalingskravet naturligvis ikke ske fyldest uden om retssystemet, hvilket sætter hans tvungne PLO-medlemskab - og...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar