Content area

|

Åben adgang til Ugeskrift for Lægers forskningsresultater er helt afgørende

Forfatter(e)
Professor, dr.med., ledende overlæge Jens H. Henriksen. Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. E-mail: jens.h.henriksen@hvh.regionh.dk
Interessekonflikter: Ingen Det er en glæde at åbne Ugeskrift for Læger og læse om de mange spændende og relevante faglige aktiviteter. Det er godt at læse om forskning, også den der ikke lige vedrører ens egne primære interesseområder. Det er af største vigtighed, at alle har fri adgang til den sundhedsvidenskabelige forskning og faglige information, der formidles gennem Ugeskriftet. I de »gode gamle dage« var Ugeskriftet en indtægtskilde for Lægeforeningen, idet annonceindtægter oversteg udgifter til redaktionelt arbejde, trykning og distribution. Nu er det anderledes. Omkostningerne ved p...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer