Skip to main content

Denne bog er tredje udgave af Foreningen af Danske Lægestuderendes (FADL's) lærebog »Anæstesi«, der første gang udkom i 1991. Formålet med bogen har ifølge forfatterne været at skrive en basisbog i klinisk anæstesi og postoperativ smertebehandling. Bogens indhold er efter formålet tilpasset et niveau, der dækker kravene til den anæstesiologiske introduktionsstilling.

Bogen er inddelt i 26 kapitler startende med det historiske og basale perspektiv og sluttende med legale aspekter og specialbehandlingen hyperbar oxygenbehandling. De 33 forfattere har skrevet kapitlerne i et kort og præcist sprog, der gør teksten anvendelig for såvel introduktionslæger som for anæstesilæger i senere faser af uddannelsen. Speciallæger, der har brug for en opdatering af basale kundskaber, kan også med godt udbytte læse et par kapitler i bogen. Sygeplejersker i specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje og andre anæstesiologisk interesserede personer vil også med fordel kunne anvende bogen i deres uddannelse.

I kraft af sin typografi og mange illustrationer er bogen letlæselig og indbydende. De mange tabeller, der er holdt i et ensartet format, er med til at øge læseligheden og er formentlig også med til, at læseren bedre husker de mange fakta. Typografien med farverne rød for overskrifter, grøn for underafsnit og orange for underunderafsnit gør, at bogen er let at finde rundt i. Og hvis man ikke lige kan huske, hvor fakta står, kan et opslag i det omfattende stikordsregister hurtigt lede en på rette spor igen.

For læsere, der ønsker at mere viden om et emne, er der ved afslutningen af de fleste kapitler en liste med angivelse af litteratur til fordybning. Læseren kan ikke forvente at finde referencer til alle specifikke anbefalinger og budskaber. Dette adskiller bogen fra flere af de engelsksprogede lærebøger. Bogen kan således ikke anvendes som opslagsbog ved udarbejdelse af evidensbaserede skrifter. Det indgår heller ikke i bogens formål, så hvis man har brug for den slags oplysninger, må man søge dem andre steder.

Alt i alt er det en glimrende bog. Det er egentlig fantastisk, at vi i lille Danmark har mulighed for at have en lærebog i anæstesi på dansk. At bogen ligeledes findes i en internetbaseret udgave (http://moderneanaestesi.dk) kan formentlig øge udbredelsen.