Skip to main content

Anbefalinger om parvovirus B19 beskytter ikke gravide godt nok

Underrubrik

Afsnitsansvarlig overlæge, ph.d. Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afsnit, Slagelse Sygehus.
E-mail: rpt@regionsjaelland.dk
Professor, ledende overlæge dr.med. Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Overlæge dr.med. Jesper Bælum, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
Ledende overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicin Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest – Herning

Interessekonflikter: ingen

26. dec. 2016
5 min.

Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet bør ændre deres anbefalinger.

Faktaboks

Fakta

Af Sundhedsstyrelsens information til læger om parvovirus B19 og graviditet fremgår, at Sundhedsstyrelsen »ikke anbefaler, at gravide fraværsmeldes pga. parvovirus B19-infektion i omgivelserne med mindre helt særlige grunde taler for det (som f.eks. blodsygdom hos moderen)« [1]. Arbejdstilsynet henviser i sin vejledning A.1.8 om gravide og ammendes arbejdsmiljø til Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Vi finder, at denne anbefaling medfører risiko for arbejdsbetingede aborter samt forsterdød og bør ændres.

Ca. en tredjedel af de gravide i Danmark er seronegative for parvovirus B19 og kan få parvovirus B19-infektion. Smitten kan overføres til fosteret og medføre fosterskader. I en engelsk undersøgelse fandtes tre gange flere tilfælde af abort/fosterdød hos gravide, der blev smittet inden uge 20, end hos en kontrolgruppe og hydrops foetalis hos 2,9% af gravide, der blev smittet inden 20. uge [2]. Dødeligheden ved hydrops foetalis er omkring 50% [3].

Virus overføres via dråber ved tæt personkontakt. I særlig risiko for at blive smittet under en epidemi er personale i børneinstitutioner og skoler samt småbørnsforældre [4]. I en finsk undersøgelse af seronegative gravide, der var beskæftiget i børneinstitutioner, fandtes risikoen for infektion med parvovirus B19 under en epidemi at være 2,6 gange højere end for ansatte i sundhedssektoren. For nulliparae var risikoen 5,6 gange højere [5].

Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2 giver mulighed for fraværsmelding af gravide med udbetaling af dagpenge i perioden forud for fire uger før fødslen, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret.

Det er vores vurdering, at gravide, der er seronegative for parvovirus B19, har en øget risiko for forsterskade ved arbejde op til 22. graviditetsuge i daginstitutioner med en igangværende epidemi af lussingesyge. Selvom risikoen for den enkelte er begrænset, er de potentielle konsekvenser alvorlige. Derfor må omplacering eller fraværsmelding i henhold til § 6, stk. 2, nr. 2 i barselsloven anbefales.

Arbejdstilsynet anbefalede tidligere, at seronegative gravide under en epidemi på deres arbejdsplads blev fraværsmeldt og først vendte tilbage seks uger efter det sidste tilfælde. Nu henviser Arbejdstilsynet til Sundhedsstyrelsen, der ikke anbefaler fraværsmelding. I Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicins ARMONI-vejledning og på Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetriks hjemmeside anbefales fraværsmelding indtil seks uger efter sidste udbrud [3].

Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet opfordres til at ændre deres vejledninger, så seronegative gravide beskyttes mod smitte via omplacering eller fraværsmelding ved udbrud af lussingesyge på deres arbejdsplads.

Referencer

LITTERATUR

  1. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/F2D70FC96D5444F18558C025B8B76EB2.ashx.

  2. Miller E, Fairley CK, Cohen BJ et al. Immediate and long term outcome of human parvovirus B19 infection in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:174-8.

  3. http://gynobsguideline.dk/sandbjerg/PARVOVIRUS%20B19%20INFEKTION%20I%20GRAVIDITETEN%20080908.pdf.

  4. Valeur Jensen AK, Pedersen CB, Westergaard T et al. Risk factors for parvovirus B19 infection in pregnancy. JAMA 1999;281:1099-105.

  5. Riipinen A, Sallmén M, Hedman L et al. Increased risk of human parvovirus B19 infection in day-care employees: a cohort study among pregnant workers during an epidemic in Finland. Occup Environ Med 2014;71:836-41.