Skip to main content

Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand

Læge Tania N. Masmas E-mail: masmas@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
17. jun. 2011
02 min

REDAKTØRER:

Vitus K, Nielsen SS

Forlag: København: Hans Reitzels Forlag, 2011

SIDER: 93

Pris: 298 KR.

ISBN:

978-87-412-5462-3

Denne antologi - redigeret af forskerne sociolog Kathrine Vitus og kandidat i folkesundhedsvidenskab Signe Smith Nielsen - er et betydningsfuldt og seriøst indlæg i den verserende debat om asylbørn og deres trivsel. Dette er et af tidens mere debatterede emner i både presse samt blandt politikere og sundhedspersonale - og der gås grundigt og professionelt til værks, når en række førende sociologer, jurister, antropologer, læger og forskere fra diverse institutioner fordyber sig i emnet.

Bogen er letlæselig og fyldt med facts og opdateringer. Stoffet er opdelt i tre dele: Første del gennemgår leveforholdene for asylbørnene bl.a. dækkende hverdagslivet, centerliv kontra udeboligliv samt konsekvenserne af en opvækst i en afvist asylfamilie. Anden del gennemgår de sociale, psykologiske og øvrige sundhedsmæssige konsekvenserne af de forhold, som asylbørnene lever under. Bl.a. præsenteres undersøgelser og analyser af trivsel, psykiske lidelser og langtidsfølger for disse børn. Tredje del af bogen gennemgår på meget overskuelig vis de historiske og juridiske rammer bag vores asylpolitik og konsekvenserne heraf. Allersidst i bogen præsenteres uddybende noter, litteraturliste og bilag samt en perspektivering over bogens emner.

Her er tale om yderst relevant og anbefalelsesværdig læsning for de fleste læger og sundhedspersonale, der i deres virke møder børn eller familier med asylbaggrund, og dette værk kan anbefales både til personale med erfaring inden for emnet - idet en række emner klargøres og analyseres til bunds - og til mindre erfarent personale, der ønsker en grundig introduktion til emnet.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen