Skip to main content

Tredje udgave af denne danske lærebog i farmakologi er nu udkommet. Der er tale om en lærebog, der efterhånden har vokset sig så stor og omfattende, at målgruppen måske ikke står helt klar - hvad de tre redaktører da også gør opmærksom på i forordet. I alt 79 forfattere og 61 referenter (med et vist overlap) bidrager til bogen, og om end dette giver variation mellem kapitlerne, fremstår bogen som et fint hele.

Der er 16 kapitler om basal farmakologi, 45 kapitler om organrelateret speciel farmakologi og 18 kapitler om klinisk farmakologi inklusive nye kapitler om doping og naturlægemidler. De kapitler, denne anmelder har læst igennem, er alle velskrevne, klinisk relevante og opdaterede. Det virker ikke forstyrrende, at man indimellem skal fra den specielle farmakologi til et af de basale kapitler for at samle lidt glemt viden op, da både indholdsfortegnelse og stikordsregister synes at være dækkende.

For den medicinstuderende vil bogen nok være overvældende, og en afgrænsning af pensum er måske ikke helt enkel. For den klinisk arbejdende læge vil bogen være ideel til opslag såvel som til opdatering af områder, klinikeren ikke bruger hyppigt. Afsnittene om klinisk farmakologi vil for mange klinikere være lidt summariske, men de vil til gengæld fungere fint som en introduktion for medicinstuderende og basalfarmakologer.

Sammenfattende er der tale om en uhyre velopbygget og velskrevet bog til en rimelig pris. Der er ingen tvivl om, at dette er den toneangivende lærebog i farmakologi for såvel medicinstuderende som færdiguddannede læger - og formentlig mange andre.