Skip to main content

Behandles de fødende godt nok i dag?

2. nov. 2005
03 min

Tak til formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Peter Hornnes (PH), for svaret på mit indlæg: Behandles den fødende godt nok i dag (Ugeskr Læger 2002; 164: 800 og 1386-7).

Først vil jeg gerne anføre, at jeg godt forstår, at det er irriterende at en udenforstående blander sig i fagets forhold. Jeg har også haft store betænkeligheder ved det, men jeg følte at det var nødvendigt.

Dernæst vil jeg gøre opmærksom på, at jeg hverken har skrevet eller mener, at fødeafdelingerne af faglige ideologiske årsager trækker de fødende igennem langvarige og smertefulde fødselsforløb.

Det er min opfattelse, at jordemødre og fødselslæger i Danmark er dygtige og kompetente og forsøger at gøre fødselsarbejdet godt.

Det jeg angriber er holdninger og gamle vaner.

Jeg forstår godt, at det kan være svært at fravælge smuk gammel fødselsteknik til fordel for sectio. Få patienter er dog i dag villige til at løbe den risiko, for mor og barn, som der trods alt er ved disse indgreb, når det hele kunne være ordnet med et tidligt sectio.

PH anfører, at antallet af sectio er stigende på landsplan, men glemmer at fortælle, at der er stor forskel fra afdeling til afdeling. Der er fortsat konservative afdelinger, med lav sectiofrekvens.

Jeg har indtryk af, at det er på de samme afdelinger, man møder de langvarige, smertefulde fødsler, der ikke bliver grebet ind over for. Samtidig vil jeg påstå, at det på de fleste afdelinger er næsten umuligt, på et tidligt tidspunkt i graviditeten, at opnå bindende tilsagn om forløsning ved sectio, hvis ikke der er absolut indikation. Jeg oplever i alle fald, at det længste man strækker sig, selv hos kvinder med tidligere svært belastende fødsler, er at love, at man kan snakke om det hen ad vejen.

Med hensyn til epidural analgesi og den lave forekomst i Danmark, så er jeg sikker på, at hvis man informerede alle fødepatienter loyalt om denne mulighed og forhindrede jordemoderen i at stå og ryste på hovedet, så ville rigtigt mange tage mod tilbudet.

Jeg er glad for, at DSOG er enig i, at det informerede samtykke også gælder inden for fødselshjælpen. Det må jo imidlertid betyde, da barnet jo skal ud, at der må være nogle valgmuligheder, eller sagt med andre ord at patienten kan vælge sectio, hvis hun ønsker det.

Med hensyn til uenighed om forløbet under fødslen, må man være opmærksom på, at patienten ikke er en ligeværdig part. Hun er afhængig af fødselshjælperne, nervøs og bange og har smerter. Og så er det hendes barn det handler om. Hun ligger ned, afklædt, evt. med spredte ben. Hun er ikke ligeværdig part med jordemoderen og lægen. De står op, er påklædte og har hele hospitalets autoritet bag sig.

Af samme årsag ville det være rimeligt for fødepatienter under graviditet og fødsel at have nogle grundrettigheder. Jeg kunne forestille mig følgende:

  1. Patienten kan på ethvert tidspunkt under fødslen forlange at få læge tilkaldt.

  2. Patienten kan på ethvert tidspunkt under fødslen forlange den afsluttet med sectio, så længe det er muligt.

  3. Patienten har ret til effektiv smertelindring under fødselsforløbet.

  4. Gældende for hele graviditeten: Patienten kan til enhver tid meddele fødselsafdelingen, at hun ønsker graviditeten afsluttet med sectio. Det kan så være elektivt, eller ved veer efter aftale med afdelingen.

Der ville ikke være mange, der ville gøre brug af disse grundrettigheder. De fleste ønsker at føde naturligt. Det ville imidlertid give tryghed at vide, at man havde disse rettigheder, og ligesom med sovepillen i skuffen ville det måske gøre, at man nemmere kunne udholde fødslens gener, når man vidste, at hvis det blev for slemt, kunne man forlange sectio.

Brovst, Svend Fonslev

SVAR

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen