Skip to main content

Behandling af juvenile angiofibromer

Overlæge Aase Wagner & overlæge Pål Svendsen, Radiologisk Klinik, H:S Rigshospitalet. Overlæge Christian von Buchwald & overlæge Jørgen Kirkegaard, Øre-næse-halskirurgisk Klinik, H:S Rigshospitalet

22. nov. 2005
1 min.

Vi har med glædelig interesse læst to artikler i Ugeskrift for Læger vedr. juvenile angiofibromer [1, 2]. I førstnævnte artikel gøres der opmærksom på, at behandlingen af juvenile angiofibromer i Danmark er centraliseret på to centre i henholdsvis Vest- og Østdanmark, dvs. Odense Universitetshospital og H:S Rigshospitalet.

Der gøres samtidig opmærksom på, at partikelembolisering forud for operation alene foregår på Odense Universi-tetshospital. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der på Rigshospitalet som noget nyt nu udføres partikelembolisering forud for operation for juvenile angiofibromer.

Herudover bliver patienterne opereret så vidt muligt endoskopisk ved brug af computer aided surgery (CAS). Denne form for kirurgi baserer sig på en simultan billedfusion af det aktuelle co-billede på operationsfeltet med CT og MR-skanning i tre snitplaner. Hermed opnås optimal overblik over de anatomiske relationer i forbindelse med den udførte kirurgi [3].

Referencer

  1. Thuesen AD, Jakobsen J, Nepper-Rasmussen J. Juvenile angiofibromer. Ugeskr Læger 2005;167:3163-6.
  2. Thuesen AD, Jakobsen J, Nepper-Rasmussen J. Behandling af juvenile angio-fibromer med partikelembolisering og endoskopisk kirurgi. Ugeskr Læger 2005;167:3167-9.
  3. Buchwald Cv, Stage JS. Funktionel endoskopisk sinuskirurgi. Ugeskr Læger 2004;166:810-1.