Skip to main content

Boganmeldelse. Den gode patientsamtale

10. nov. 2016
02 min

Fire forfattere med ekspertise i kommunikation, to med sygeplejefaglig baggrund, en almenmediciner og en psykiater har skrevet denne lærebog i kommunikation med patienter og pårørende. Bogen består af 12 kapitler, som først gennemgår generelle principper for god kommunikation og dernæst forskellige specifikke typer samtaler, f.eks. med alvorlig besked, samtaler med børn eller med vrede patienter, efterfulgt af kapitler om måder at træne sin kommunikation på og sluttelig en gennemgang af den evidens, som bogen bygger på. Undervejs er der mange illustrative eksempler.

Jette Ammentorp, Bente Bassett, Juliane Dinesen, Marianne Engelbrecht Lau København, Munksgaard, 2016 224 sider. Pris 250,00 kr.
Jette Ammentorp, Bente Bassett, Juliane Dinesen, Marianne Engelbrecht Lau København, Munksgaard, 2016 224 sider. Pris 250,00 kr.
Bogen bygger på Calgary-Cambridge-Guidens principper om etablering af en samarbejdende relation, tydeliggørelse af formål med samtalen og en klar struktur. Disse principper går igen i alle kapitler, uanset hvilken type samtale det drejer sig om. Patienten er eksperten i sit liv og skal inddrages mest muligt. Men det er altid den sundhedsprofessionelle, der er ansvarlig for samtalen og for, at den gennemføres professionelt. Heri indgår, at der aftales en fælles dagsorden, og at samtalen er præget af transparens og forudsigelighed.

En styrke ved bogen er, at de færdigheder, den formidler, er generiske, og derfor kan anvendes i mange forskellige typer af samtaler. Overordnet set er det de samme principper, der gentages i de forskellige kapitler i bogen. Det kan virke lidt som gentagelser, men det anskueliggør, at de sundhedsprofessionelle har brug for en træning i disse grundlæggende færdigheder uanset samtaleform, og gentagelsen fremmer forståelsen.

Et budskab i bogen er, sundhedsprofessionelle ved siden af den faglige viden har behov for specifikke kommunikative kompetencer, og at løbende udvikling af disse færdigheder er lige så vigtig som at holde sig fagligt à jour. Dette afspejles ikke altid i uddannelse og efteruddannelse, men denne bog kan bidrage til grundlæggende viden om kommunikation, som herefter løbende bør trænes og vedligeholdes. Bogen bør derfor læses af alle sundhedsprofessionelle.

Annette Sofie Davidsen

Interessekonflikter: ingen

E-mail: adavid@sund.ku.dk

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen