Skip to main content

Boganmeldelse: Sygdomsforebyggelse

Sektionsleder, lektor Helle Terkildsen Maindal

18. sep. 2014
2 min.

Gammel vin på nye flasker.

Bøger med forebyggelse som tema er altid velkomne! Nutidens sygdomsmønstre, ikke mindst de kroniske sygdomme, kan tilskrives både levevilkår og levevis og stiller nye krav til forebyggelsesindsatser. Bogen her fokuserer på sygdomsforebyggelse, ikke generelt på sundhedsfremme. Læseren bliver præsenteret for begreber og teorier til sygdomsforebyggelse samt for metoder ved forebyggende indsatser. Læseren får også indblik i den historiske udvikling i forebyggelse, etiske udfordringer, den aktuelle lovgivning og myndighedsstruktur for forebyggelse.

Vallgårda S., Diderichsen F. & Jørgensen T.: Sygdomsforebyggelse København. Munksgaard. 2014 270 sider. Pris: 299 kr ISBN: 978-87-628-1367-0
Vallgårda S., Diderichsen F. & Jørgensen T.: Sygdomsforebyggelse København. Munksgaard. 2014 270 sider. Pris: 299 kr ISBN: 978-87-628-1367-0

Kapitel 1 beskriver bredt terminologi inden for forebyggelse. Kapitlet fremstår opremsende og har desværre kun ansatser til den spændende diskussion af forebyggelsens mål i dag. Den gennemgående inddeling i strukturelle eller individuelle forebyggende tiltag er til dels passé i dagligt sundhedsarbejde og i forskningslitteraturen, hvor indsatser på en række niveauer er påkrævet.

Bogens kapitel 2 giver et fint billede af forebyggelsens arbejds- og analyseniveauer. Kapitel 6 om forebyggende indsatser er relevant for alle, der er på vej ind i forebyggelsens verden. Kapitel 8 gennemgår evalueringsdesign, men her savnes nyere perspektiver på evaluering af forebyggende indsatser, f.eks. bud på andre effektmål end incidens af sygdom. Kapitel 9 og 10 fokuserer på væsentlige aspekter af forebyggelse, nemlig etik og mulig magtudøvelse. Kapitlerne giver stof til eftertanke, også for klinikeren. Påstanden om, at den motiverende samtale handler om magtudøvelse (s. 206), fremstår ureflekteret – og holder vel kun, hvis ikke vi forvalter samtalen professionelt.

Bogens tre forfattere er førende eksperter, der har bidraget væsentligt til forebyggelsens udfordringer i Danmark. I bogen savnes den sammenhængende historie, og den kunne fremstå mere troværdigt som antologi med forfatterangivelser.

Bogen er skrevet til bl.a. studerende i folkesundhedsvidenskab og kan fungere som en fin introduktion her. Ligesom den formentlig er relevant for studerende på andre sundhedsuddannelser.

Sektionsleder, lektor Helle Terkildsen Maindal

E-mail: htm@ph.au.dk

Interessekonflikter: ingen