Skip to main content

Foto: Klaus Holsting

Justitsminister Brian Mikkelsen foregiver, at han arbejder hårdt for at forbedre Danmarks færdselssikkerhed, men virkeligheden viser noget andet. Trods hjælp fra finanskrisen har ministeren ikke evnet at leve op til sine egne mål, og Danmark har nordisk rekord i trafikdrab [1, 2].

Ministerens har i sin Færdselssikkerhedskommission sat et mål for 2009 på højst 256 trafikdrab. På trods af hjælp fra finanskrisen, der medfører mindre trafik, er det gået galt.

Danmark havde indtil oktober 264 trafikdrab [3]. Havde Danmark haft samme lave rate af trafikdrab pr. kilometer som Sverige, ville 103 af de 264 trafikdræbte stadig være i live [1, 3]. Brian Mikkelsens ministerium har forklaret til www.livogtrafik.dk, at »ministeriet tillægger arbejdet for færdselssikkerheden høj prioritet«. Hvis indsatsen mod f.eks. spritbilister havde høj prioritet, kunne man forstille sig, at den blev opgraderet med nødvendigt udstyr, og at den blev øget, indtil den fik tilstrækkelig effekt.

I Sverige spirituskontrolleres 2,5 million trafikanter om året, mens man i Danmark i 2008 foretog 0,3 million kontroller. Rigspolitiet har oplyst til www.livogtrafik.dk, at der er planlagt færre kontroller i 2009. Virkeligheden er derfor, at vores svenske broderfolk, der har langt færre trafikdrab, også tillægger kontrollen af færdselssikkerheden en væsentlig højere prioritet, end man gør i Danmark. I Sverige og andre foregangslande med en væsentlig bedre færdselssikkerhed end i Danmark har man i mange år brugt spritbilisters udåndingsluft som bevis for spritkørsel. Ved at anvende udåndingsluft som bevis for spritkørsel kan langt flere bilister kontrolleres, og langt flere trafikdrab kan forebygges [4].

Den 1. juni 2007 fulgte Folketinget fremskridtet fra udlandet og vedtog en ændring af færdselsloven, så udåndingsluften kan bruges som bevis for spritkørsel [5]. Mere end to år efter lovens vedtagelse har man endnu ikke dømt en eneste spritbilist efter loven, og Rigspolitiet oplyser, at det er fordi, man endnu ikke har indkøbt udstyret.

Hykleri er at foregive noget, der ikke er sandt. Virkeligheden er, at politiet hverken har det nødvendige udstyr eller gør en tilstrækkelig indsats. I mere end to år har ministeren haft lov til at bruge effektivt udstyr, men har ikke benyttet muligheden. I samme periode har indsatsen kunnet øges, men det er ikke sket. Ikke desto mindre påstår Brian Mikkelsens justitsministerium, at det »tillægger arbejdet for færdselssikkerheden høj prioritet«. Jeg mener, at det er hykleri.

Referencer

  1. www.sikkertrafik.dk (dec. 2009).
  2. www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk (dec. 2009).
  3. www.vejsektoren.dk (dec. 2009).
  4. Peek-Asa C. The effect of random alcohol screening in reducing motor vehicle crash injuries. Am J Prev Med 1999;16(1 suppl):57-67.
  5. www.ft.dk (dec. 2009).
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen