Skip to main content

Da jeg blev læge igen

Paradoksalt nok kom den selverklærede »ronkedor« Stig Sonne-Holm til at føle sig som læge igen, da han blev ansat som konsulent ...
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Stig Sonne-Holm, ronkedor, dr.med.
Email: stig.sonne-holm.01@regionh.dk

4. okt. 2019
2 min.

Først var jeg læge, ortopædkirurg, og opererede, så mange ambulante patienter og havde vagter. Så blev jeg overlæge og opererede dengang patienter inden for mange ortopædkirurgiske subspecialer. Dernæst administrerende overlæge i ti år, og det var interessant til at begynde med. Efter at have stiftet bekendtskab med patientforsikringen, Patientklagenævnet, akkreditering og bureaukratiet med anmeldelse af utilsigtede hændelser blev jeg efter ansøgning fritaget for den administrative funktion og fik en overlægestilling med 50% forskningstid. Så kom sundhedsplatformen med nedgang i patientantal på ambulatoriedagene, og jeg oplevede, at halvdelen af forskningstiden gik med fondsansøgninger og anmeldelser til etisk komite, Datatilsynet med videre.

Jeg skal ikke booke patienter til operation, jeg skal ikke bestille røntgenundersøgelser, jeg skal ikke skrive breve til patienter i Platformen, og jeg har glemt, hvordan man udfører en »best ord«.

Tiden var da til pensionering. Imidlertid syntes jeg, at der var mere fagligt tilbage i mig, så jeg er nu ansat som konsulent i Sjællandsregionen og arbejder ventelisten ned som den eneste børneortopædkirurg i regionen. Konsulentfunktionen har gjort, at jeg nu igen bruger min faglige viden fuldt ud. For at bruge min erfaring inden for børneortopædkirurgien så meget som muligt i regionen er jeg stort set fritaget for at anvende Sundhedsplatformen og ser mange patienter igen. Jeg skal ikke booke patienter til operation, jeg skal ikke bestille røntgenundersøgelser, jeg skal ikke skrive breve til patienter i Platformen, og jeg har glemt, hvordan man udfører en »best ord«. Det gør sekretærerne for mig.

Jeg er blevet læge igen.