Skip to main content

Du skal ikke tro - du skal vide, Bertel

Sophie Hæstorp Andersen, sophie.andersen@ft.dk. fotos: Ugeskrift for Læger og Jørgen Ploug
3. dec. 2010
02 min
Man kunne næsten fristes til at tro, at Bertel Haarder stadigvæk var kirkeminister. I hvert fald har hans seneste udtalelser udelukkende været båret frem af troen. På sundhedsområdet bør det dog ikke handle om tro, men derimod videnskabelige undersøgelser og fakta. Socialdemokraterne finder det derfor dybt problematisk, at have en sundhedsminister, som primært bygger sin politik på tro frem for viden.

»Jeg tror ikke på, at passiv rygning er farligt. Jeg er en non-believer af den teori« lød det fra Haarder for nylig. Men passiv rygning dræber. Helt præcist 2.000 danskere hvert år. Statens Institut for Folkesundhed kan dokumentere, at passiv rygning udløser rygerlunger hos voksne, mens konsekvensen for børn kan være vuggedød eller astma. Hertil kommer, at bliver en ikkeryger udsat for passiv rygning, stiger vedkommendes risiko for at få lungekræft med 25 procent, mens risikoen for at få en hjertesygdom stiger med 30 procent.

I forbindelse med regeringens forslag om brugerbetaling på kunstig befrugtning, tror Haarder ikke på, at folk fravælger at få børn efter, om det er dyrere eller billigere. Erfaringer fra Tyskland viser dog det stik modsatte. Her har nye regler medført, at barnløse par selv skal betale halvdelen af den kunstige befrugtning. Det har betydet, at antallet af fertilitetsbehandlinger er faldet med en tredjedel. Uanset sundhedsministerens opfattelse vil forslaget altså fremover kunne aflæses i fødselsstatistikkerne. Og det i nedadgående retning vel at mærke.

I kølvandet på regeringens fadæse om overbetaling af privathospitalerne har spørgsmålet nu meldt sig, hvorvidt privathospitalerne rent faktisk har formindsket ventelisterne i det offentlige sygehusvæsen. Ikke overraskende mener Haarder, at al snusfornuft indikerer, at ventetiden ville have været længere uden privathospitalerne. Hvad der er mindre indlysende er, hvorfra ministeren får sine oplysninger, og på hvilket faktuelt grundlag det bygger.

Påstanden kan nemlig ikke bevises. Derimod påpeger op til flere eksperter, at ordningen med privathospitaler har forøget efterspørgslen på behandling, så længden på sundhedskøen er uændret. Siden 2005 er tilskuddet til privathospitalerne således tredoblet, mens den gennemsnitlige ventetid ikke er faldet, men derimod steget fra 57 til 60 dage.

Bertel Haarder har selvfølgelig ret til at have sine holdninger, men det er useriøst at føre politik på egne luftige kendsgerninger. Eller sagt på en anden måde; det er udmærket at tro, men i politik skal man vide. Man må derfor håbe, at ministeren i fremtiden vil forholde sig til fakta og ikke basere sin politik på tro.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen