Skip to main content

Elektronisk patientjournal - vælg den lette løsning

Reservelæge Karen Ægidius, Neurologisk Klinik, H:S Rigshospitaletª Reservelæge Jakob Ravn, Neurologisk Klinik, H:S Rigshospitalet. E-mail: jakob.ravn@dadlnet.dk

6. jun. 2006
2 min.

Vi er to yngre læger, som kun har haft begrænset mulighed for at følge den hjemlige debat om implementeringen af den elektroniske journal i det danske sundhedsvæsen. I de sidste hhv. to og tre år har vi nemlig arbejdet på norske sygehuse, hhv. St. Olavs Hospital i Trondheim og Ullevål Sygehus i Oslo, hvor vi har haft det privilegium at arbejde med et udmærket elektronisk journalsystem. Systemet hedder Doculive og er et windowsbaseret system, som er let at bruge, og som i den periode, hvor vi har brugt det, yderst sjældent gav problemer.

Det er let at vænne sig til at bruge EPJ men meget vanskeligt at vænne sig af med det igen. I vort daglige arbejde på H:S Rigshospitalet oplever vi ikke sjældent, at journaler er utilgængelige i kritiske øjeblikke, at journalark forsvinder, og at journalen er uoverskuelig og fuld af egentlige fejl, eller måske snarere en masse ...

Desuden er det praktisk helt umuligt for os at følge op på de patienter, vi har været i kontakt med, hvilket læringsmæssigt er et kæmpehandicap.

I føromtalte system, som fungerer på de større sygehuse i Norge, får man »pop-ups«, når man logger sig på computersystemet. Her bliver man bedt om at signere de seneste journalnotater, man har dikteret.

Notaterne vises på sin rette plads i journalen, og man har derfor også mulighed for at læse, hvad der videre er sket med patienten. Dette sikrer både en høj kvalitet af journalnotaterne og en meget givtig faglig opfølgning. Det er desuden let hurtigt at danne sig et overblik over et patientforløb og finde diverse bilag ved at klikke på det relevante ikon på skærmen.

Det er fint at have et højt ambitionsniveau, men med den rivende udvikling, som findes inden for it, er det utopisk, at fremstille et system, som er fremtidssikret. Vi mener ikke, at man bør vente længere med at indføre EPJ. Hvis man fortsat insisterer på, at Danmark skal udvikle sit helt eget system, bør vi i ventetiden købe et udenlandsk system, som allerede har vist brugervenlighed og driftssikkerhed.