Skip to main content

Essays in Medical Biography

♠ Pens. prakt. læge Troels Kardel E-mail: t.kardel@dadlnet.dk

6. jun. 2008
2 min.

Hjemvendt til England efter at have overlevet kugleregnen på kamelryg under 1. verdenskrig blev Lawrence of Arabia passioneret motorcyklist med sans for stor kubik. En morgen i maj 1935 gik det dog galt. Han slog hovedet ved et styrt og lå bevidstløs i seks døgn. Så var det slut for den nyligt pensionerede krigshelt, som ikke brugte styrthjelm. Blandt de tilkaldte specialister var en pioner i britisk neurokirurgi, Hugh Cairns (1896-1952), som tog spørgsmålet om beskyttelse af motorcyklister op i en række undersøgelser. Cairns påviste, at to tredjedele af de mange sådanne dødsfald skyldtes hovedtraumer. Britisk militær påbød i 1941 styrthjelm. Der kom herefter et fald i dødsulykker. Men man skal helt frem til 1973, før styrthjelm blev gjort obligatorisk for civile på motorcykel.

Historien er fra en samling essays af John Trevor Hughes, pensioneret neuropatolog i Oxford. Flere artikler omhandler Thomas Willis (1621-1675), som Hughes biograferede i 1991. Willis anvendte som den første betegnelsen »neurologi« og beskrev de kommunikerende arterier i hjernens circulus Willisi. Hughes er på hjemmebane i sin gennemgang af Willis' neuropatologiske rapporter og hans beskrivelse af arterieforsyningen til medulla spinalis.

I den efterfølgende artikel er det som i det førstnævnte tilfælde offeret, der er hovedpersonen. Forfatteren Laurence Sterne (1713-1768), kendt for A Sentimental Journey, døde som en ensom mand af tuberkulose i London. Efter begravelsen blev liget gravet op, og gravrøverne solgte det til dissektion i Cambridge. Her blev ansigtstrækkene genkendt, og liget blev returneret til graven. Der blev indført strammere regler med en 1832 Anatomy Act.

Bogen slutter med omtale af Julius Hallervorden (1882-1965), en neuropatolog, som fra 1938 var ansat ved Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung i Berlin. Hallervorden stod for undersøgelsen af 698 hjerner fra handikappede, der var ombragt som led i nazistyrets såkaldte eutanasiprogram. Han var ikke den eneste, som på den måde skaffede sig »videnskabeligt« materiale. En opgørelse har vist, at i alt 2.097 hjerner fra myrdede handikappede børn og voksne blev undersøgt af tyske neuropatologer. Resultaterne blev meddelt i fagkredse. Efter krigen blev de til alderspensioneringen erhvervsaktive involverede forhørt af en udsending fra krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Hallervorden erkendte sit kendskab til, hvorfra hjernerne stammede, og at han gav leverandøren, dvs. SS, instruktion i, hvordan hjernerne skulle udtages og fikseres. »Jeg tog imod disse hjerner, naturligvis. Hvor de kom fra, og hvordan de kom til mig, var virkeligt ikke min affære«. Andre neuropatologer benægtede et sådant kendskab. Ingen blev dømt.

De omtalte tyske neuropatologer mødte forfatteren under studieophold i Frankfurt. Det løfter dette essay til et tidsdokument.