Skip to main content

Et råb fra hulerne?

Claus Lund, Ledende overlæge, Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital. E-mail: Claus.Lund@hvh.regionh.dk. INTERESSEKONFLIKTER: Ingen
3. dec. 2010
03 min

I Ugeskriftet har souschef og it-ansat på Svendborg Sygehus, Jonas Hedegaard Knudsen (JHK), skrevet et debatindlæg om ledelse af hospitalsafdelinger, hvori han desværre afslører en påfaldende uvidenhed om, hvad moderne ledelse af en klinisk hospitalsafdeling indebærer (Ugeskriftet 2010;172:3210-1). Ydermere tager han udgangspunkt i præmisser, som er forældede og i nogle tilfælde forkerte. Uden en opdateret indsigt i en nutidig ledelseskontekst kan JHK ikke komme frem til en korrekt løsning og konklusion. Det sker så heller ikke.

I JHK's verden drejer ledelse sig øjensynligt mest om administrative opgaver, idet han fremhæver »bureaukrati, magt og økonomi« som lederopgaver. Men det er tværtimod en leders opgave at afbureaukratisere og uddelegere beslutningsprocesser (magt), hvilket moderne hospitalsledere i allerhøjeste grad arbejder med. Sammenlægninger af hospitaler, afdelinger og opgaver afstedkommer gigantiske afdelinger. Disse processer ville ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke lederne var visionære, lagde beslutningskompetencerne ud til veluddannede mellemledere, forstod at lytte til medarbejdernes forslag om rationaliseringer og konstant forstod at tilpasse økonomien.

JHK fremfører, at man i det »offentlige forfremmer pga. anciennitet frem for ledelsesmæssige resultater«. Det er ikke en fremgangsmåde, som jeg kender til i det væsen, jeg er tilknyttet, og det undrer mig, hvis det forholder sig sådan på Fyn. Jeg mener, at afdelingsledelserne er højkompetente mht. erfaring, både ledelsesmæssig og faglig, samt tilmed for de flestes vedkommende er topuddannede inden for ledelse.

I en naiv antagelse om, at ledelse af fagligt højt specialiseret personale pr. automatik udføres optimalt, blot fordi man kan fremvise en lederuddannelse, begår JHK endnu en fejl, som kunne tyde på manglende virkelighedserfaring. Der kræves andet end en teoretisk lederuddannelse, som per se bestemt ikke er garanti for god ledelse.

Naturligvis skal man ansætte personer, som både besidder fagkompetencer og ledelseskompetencer. Hvorfor skulle man ikke det, når de nu findes? Det drejer sig således om et både og - ikke et enten eller.

Hele pointen ligger i at kunne begge dele, og det er bl.a. her, at JHK tager udgangspunkt i en forkert præmis, idet han giver udtryk for, at man skal vælge imellem fag, som han definerer som lægefag, eller ledelse. Man skal kunne begge dele.

I JHK's indlæg læser vi om »Jakob« på snart 40 år, der som afdelingslæge i anæstesiologi er vant til at træffe alvorlige her og nu-beslutninger og samarbejde i team, men som alligevel af JHK betragtes som værende helt uden relevant ledererfaring. Nu er der nok ikke chance eller risiko for, at »Jakob« springer fra en afdelingslægestilling til en ledende overlægestilling, hvilket gør eksemplet konstrueret.

Imidlertid er det, som »Jakob« har haft mulighed for at lære i sin rolle som aktiv teamleder i pressede og alvorlige situationer, noget JHK aldrig lærer på skolebænken på Handelshøjskolen, og som han meget bekymrende ikke på et eneste tidspunkt nævner i sit indlæg. Nemlig forståelsen for og skabelsen af sociale konstruktioner, hvor relationer imellem medarbejderne er det bærende element, således at respekt og forståelse for hinanden og interessen for at løse en fælles opgave bliver åbenbar. Dét er i al sin enkelhed, hvad god ledelse drejer sig om.

Ovennævnte kvaliteter læres ikke kun på universitetet eller ved et højskoleophold, hvor man tilmed i mange uddannelser fortsat ikke lærer om forskellen imellem leadership og management.

Sluttelig må jeg undres over JHK's forslag til en ny organisation på hospitalerne. Jeg kender ikke Svendborg Sygehus i detaljer, men jeg kan læse af JHK's indlæg, at man allerede har fine lederresurser med fem direktører og en administrerende direktør til ledelse af sygehuset. Med en sådan bemanding kan jeg ikke forstå JHK's synspunkter om behovet for yderligere »professionel ledelse af personer med regulær ledelseserfaring« - hvad i alverden skulle de dog lave i en afdeling på Svendborg Sygehus. De ville da bare gå i vejen.

Mit råd til JHK er: Kom op af hulen og ud i virkeligheden, hvor fornuften råder i stedet for at lade viden udgå fra skyggebilleder.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen