Skip to main content

FORFATTERE:

Dawson A, Verweij M

Forlag:

Oxford: Oxford University Press, 2009

Sider: 234

Pris: 18,99 GBP

ISBN:

978-01-99570-53-9

Forebyggelsesetikken udvikledes ligesom bioetikken til en start mest magtfuldt i USA. I den første europæiske antologi om emnet er mange af bidragyderne også amerikanere. Men mens den dominerende tendens i amerikansk forebyggelsesetik er at tage udgangspunkt i liberale principper, præsenteres der i denne antologi også andre udgangspunkter for forebyggelsesetisk refleksion, f.eks. social retfærdighed og sikringen af fælles goder, som er mere and summen af det, som gavner den enkelte. Liberalismens isolerede individ, som forventes at handle for at gavne egne interesser, kontrasteres i et af kapitlerne med det forfatteren kalder civic republicanism. I den ses borgerne som afhængige af hinanden og af de fælles institutioner, og det er derfor en dyd at handle sådan, at man gavner fællesskabet og staten. En tankegang, som giver et andet udgangspunkt for at tænke etisk om forebyggelse.

Bidragyderne kommer fra en række forskellige discipliner: filosofi, medicinsk etik, jura og folkesundhedsvidenskab. Deres kapitler handler om emner som, hvordan forebyggelse adskiller sig fra behandling, og hvorfor det giver anledning til andre etiske overvejelser, om omkostningseffektanalyser er tilstrækkelige som beslutningsgrundlag, når de ikke tager hensyn til fordelingseffekten af indsatsen, om pligten til at lade sine børn vaccinere, om forskellene i politikken over for smitsomme og genetisk betingede sygdomme, om rimeligheden i at staten prøver på at ændre menneskers præferencer. Forfatternes evner til at analysere disse vanskelige spørgsmål kan være særdeles afklarende, hvis man vil finde forebyggelsespolitiske løsninger, som ikke kun gavner sundheden, men som gør det på en måde, der ikke skader andre værdier som frihed, selvbestemmelse, omsorg, lighed, solidaritet mv. Bogen kan varmt anbefales til dem, som vil have inspiration til at overveje disse spørgsmål.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen